Lentoon oppimassa

Suomen Museolaissa sanotaan, että museoiden tehtävänä on mm. ”edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta – – harjoittamalla siihen liittyvää…

  • Julkaistu
    21.2.2012
  • Kirjoittanut
    Janina Ahlfors

Suomen Museolaissa sanotaan, että museoiden tehtävänä on mm. ”edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta – – harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa”. Museopedagogiikan tehtävänä on auttaa kävijää nivomaan museossa saatu uusi tieto omiin kokemuksiinsa ja aikaisempiin tietoihinsa ja auttaa löytämään oppimisen mahdollisuuksia niin itsensä kuin ympäröivän maailman suhteen. Haasteeksi tietysti muodostuu se, että Vapriikin kaltaisessa suuressa museokeskuksessa käy asiakkaita vauvasta vaariin. Kuinka tarjota jotakin heille kaikille?

Lennossa-näyttelyssä on pyritty tarjoamaan kävijälle mahdollisuus tutustua aiheeseen hyvin eri näkökulmista ja eri keinoin. Lintu aiheena koskettaa meitä monin tavoin, jokaisella on jaettavaksi jokin lintuihin liittyvä muisto, kokemus tai huomio. Linnut ovat ainoita villieläimiä, joita näemme säännöllisesti ja joiden elämää pystymme seuraamaan kaupunkiympäristössäkin, itsekin tarkkailen keväisin työhuoneeni ikkunasta suurella mielenkiinnolla lokkien pesimistä. Lintu on esiintynyt ja esiintyy edelleen muotoilussa, symbolina ja koristekuviona. Lintu on sarjakuvien hahmo, lemmikki ja ravinnon lähde. Näyttelyn sisällöllinen skaala on laaja, tavoitteena on havainnollistaa huumoria unohtamatta linnun moninainen asema niin kulttuurihistoriallisena kuin biologisenakin olentona. Kävijä voi lähestyä aihetta leikkimielisten toimintojen kautta ja syventyä faktatietoon – katsellen, kuunnellen ja kokeillen. Toivomme, että kokeilette ja ihmettelette rohkeasti kaikkea näyttelyn tarjoamaa. Museo on kokemuksellinen oppimisympäristö, oli paikalla luokan, perheen tai kaverien kanssa. Oppia voi myös itsestään ja muista – kokemusten ja muistojen jakaminen ja niiden peilaaminen on ihan yhtä arvokasta kuin näyttelyn tarjoama asiatietokin!

Tamperelaisen Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman myötä Lennossa-näyttelyssä vierailee 40 6. luokkaa. Koululaiset jatkavat toiminnallisen museokierroksen jälkeen aiheen käsittelyä liike-improvisaation, ympäristötaiteen, luontoliikunnan ja kuvataiteen keinoin. Kirjoitan tästä lisää, kunhan toiminta on päässyt alkuun.

Kuulisin mieluusti sinun kommenttejasi, hyvä lukija. Millaista kokemusta sinä kaipaat museokäynniltä? Elämyksiä? Vankkaa tietoa? Jotakin omaan elämääsi liittyvää? Vaiko vähän kaikkea tai jotain muuta?

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!