Pirkanmaan Maakuntamuseo

Kulttuuriympäristö- ja paikalliskulttuuripalvelut

Pirkanmaan maakuntamuseossa hoidetaan suurinta osaa Tampereen museoiden alueellisista tehtävistä. Maakuntamuseo on keskittynyt erityisesti kulttuuriympäristön vaalimiseen ja maakunnan monien pienten museoiden ohjaamiseen ja auttamiseen. Se antaa asiantuntija-apua arkeologiaan, rakennuskulttuuriin, korjausrakentamiseen, paikalliskulttuurityöhön, kansalaistoimintaan ja suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa.

Yksikön toimitilat sijaitsevat Tampereella, Museokeskus Vapriikissa, entisen Tampellan konepajan tiloissa, Tammerkosken ainutlaatuisessa teollisessa kulttuurimaisemassa.

Lausunnot sekä asiantuntija- ja viranomaistehtävät

Pirkanmaan maakuntamuseo vaalii maakunnan kulttuuriympäristöä Museoviraston kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Yhteistyöstä saat lisätietoa täältä. Tammikuusta 2020 alkaen maakuntamuseosta on tullut uuden museolain mukaisesti alueellinen vastuumuseo.

Maakuntamuseo on osallisena mm. maankäyttöhankkeissa, antaa kaavoitusta koskevia lausuntoja ja osallistuu viranomaisneuvotteluihin. Maakuntamuseo antaa pyynnöstä vuosittain noin 600 kulttuuriympäristön suojeluun liittyvää asiantuntijalausuntoa. Lausuntoja annetaan pääsääntöisesti hankkeiden suunnittelijoille, kunnille, muille alueellisille viranomaisille, valtion eri laitoksille ja kulttuuriperinnön omistajille.

Lausunnot ovat asiakkaille maksuttomia. Kulttuuriympäristön suojeluun liittyvät lausuntopyynnöt liiteaineistoineen tai aineistolinkkeineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi tai Lupapisteen kautta.

Julkisuuslain mukaisesti maakuntamuseon antamat lausunnot ovat julkisia, paitsi silloin kun ne käsittelevät turvaluokitettuja tai yksityisyyden suojassa olevia asioita. Lausuntoihin voi tutustua Tampereen museoiden Siiri-tietokannassa.

Arkeologit ja rakennustutkijat käsittelevät kulttuuriympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä viereisellä kartalla osoitetun aluejaon mukaisesti. Linkki yhteystietoihin löytyy kartan yläpuolelta.

Neuvonta- ja tietopalvelut

Pirkanmaan maakuntamuseosta löytyvät tiedot esim. maakunnan arkeologisista ja rakennetun ympäristön tutkimuksista ja kulttuuriympäristön suojeluun liittyvistä  lausunnoista.

Maakuntamuseo neuvoo suojeluasioissa, rakennusten korjaamisessa sekä arkeologisten kohteiden hoidossa Adoptoi monumentti -toiminnan yhteydessä.

Maakuntamuseolta saa neuvoja paikallismuseoiden hoitoon.   Museo neuvoo  esim. museorakennusten korjauksessa, konservoinnissa, valokuvien ja esineiden hoidossa, luetteloinnissa ja paikallismuseoille tuotetun Siiri-järjestelmän käytössä. Lisäksi museo järjestää yhteistilaisuuksia, esim. vuosittaiset maakunnalliset museopäivät museotoimijoille.

Maakuntamuseolle on viranomais-, tutkimus- ja näyttelytoiminnan avuksi luotu kulttuuriympäristökirjasto. Sen sisältämiä aineistoja on mahdollisuus hakea Piki-verkkokirjaston kautta. Aineistoja ei lainata ulkopuolelle, mutta niihin voi tutustua ajanvarausmenettelyllä museon tiloissa.

 

Museo järjestää eri asiakasryhmille asiantuntijakoulutusta tilauksesta (aihealueita: arkeologia, esihistoria, rakennusperintö, arkkitehtuuri, kulttuurimaisemat, korjausrakentaminen, suojelukäytännöt jne.) ja kaikille avointa ohjelmaa, esim. Pirkanmaan alta -seminaari arkeologisten kenttätöiden tuloksista keväisin, vuosittainen rakennetun ympäristön jouluseminaari ja tapahtumia valtakunnallisten arkeologian päivien ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä syksyisin.

Koulutuspäivien ja tapahtumien osallistujaluettelon rekisteriseloste (pdf)

Museon Siiri-tietojärjestelmään kartutetaan tietoa Pirkanmaan kulttuuriympäristöstä ja museokokoelmista ja sen yhteydessä ylläpidetään paikkatietokantaa erityyppisistä kohteista ja alueista. Suurin osa tiedoista on kaikkien selattavissa Siirin nettiversiossa. Tietojärjestelmästä on tulostettavissa tietoa esim. maanomistajille ja kulttuuriympäristöstä kiinnostuneille.

Siiri palvelee kuntaviranomaisia, suunnittelijoita ja konsultteja

Tarvitsetko tietoa kulttuuriympäristöstä työssäsi? Haluaisitko tutustua tähän tarkoitettuun Siiriin täydelliseen versioon ja kokeilla tietojen tallentamista? Tutustu oheiseen esitteeseen (linkki alla) ja ota yhteyttä: vadim.adel@tampere.fi

Kulttuuriympäristötieto Siiri -esite (pdf)

Pirkanmaan maakuntamuseon löydät myös Facebookista!

Ikaalisten vanha kauppala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kulttuuriympäristö ja sen suojelu

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan Suomessa ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt. Kulttuuriympäristöä voidaan kuvata myös käsitteillä kulttuurimaisema, arkeologiset kohteet ja rakennettu kulttuuriympäristö sekä perinnebiotoopit. Kulttuuriympäristöä ovat esimerkiksi vanhat pellot, tiet, sillat, teollisuusrakennukset, esihistorialliset asuinalueet kalmistoineen ja pyyntipaikkoineen, vedenalaiset muinaisjäännökset, kuten hylyt, merkittävät taistelupaikat, kaupunkien ydinkeskustat, lähiöiden kerrostaloalueet ja maaseudun pihapiirit.

Kulttuuriympäristön suojelu on meille kaikille kuuluvan kulttuuriperinnön arvostamista, ja sen siirtämistä tuleville sukupolville.

Osallistu kulttuuriympäristön vaalimiseen

Miten voit osallistua kansalaistoimintaan, joka tähtää kulttuuriympäristön suojeluun? Alla muutamia vinkkejä:

Osallistu kaava- ja lupaprosesseihin mahdollisuuksiesi rajoissa. Tietoa saat vaikkapa lehdistä ja kuntien internetsivuilta.
Toiminta asukas-, kotiseutu- tai ympäristöyhdistyksessä edesauttaa mahdollisuuksia vaikuttaa asuinympäristön suunnitteluun.

Rakennusperinnön hoito, omankin talon kunnossapito ja korjaaminen, ovat osallistumista kulttuuriympäristön vaalimiseen. Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa tähän työhön ilmaista asiantuntija-apua kiertävän perinnerakennusmestarin muodossa. Opastusta voidaan antaa kädestä pitäen. Samalla kerrotaan korjaamisen rahoitusmahdollisuuksista ja taitajista.

 

Voit aktivoida itsesi, ystäväsi, yrityksesi tai yhdistyksesi myös huolehtimaan arkeologisesta tai rakennetun ympäristön kohteesta Adoptoi monumentti –toiminnassa. Adoptointimahdollisuus on lisäksi kouluilla, kunnilla ja seurakunnilla ja yrityksillä.

Osallistu paikallismuseon toimintaan; kerää esineitä ja tarinoita lähiseudultasi, opasta entisajan elämänmenoon tai järjestä opastettu historiakierros. Museon paikalliskulttuurityö tukee neuvonnalla ja koulutuksella esimerkiksi yhdistyksiä, joiden ylläpitämät lukuisat museot toimivat vapaaehtoisvoimin.

Tule osallistumaan! Voit tuoda pohdittavaksi myös uusia, hyviä toimintamuotoja!

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!