Pirkanmaan Maakuntamuseo

Kulttuuriympäristö- ja paikalliskulttuuripalvelut

Pirkanmaan maakuntamuseo toimii Pirkanmaan alueellisena vastuumuseona kulttuuriympäristön ja alueellisen museotoiminnan edistämisen tehtävissä. Maakuntamuseon tehtävänä on edistää kulttuuriympäristön vaalimista maankäytön asiantuntijaviranomaisena, tukea kulttuuriympäristön hyvää hoitoa sekä neuvoa ja auttaa maakunnan lukuisia paikallismuseoita. Se antaa asiantuntija-apua arkeologiaan, rakennuskulttuuriin, korjausrakentamiseen, paikalliskulttuurityöhön, kansalaistoimintaan ja suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa.

Yksikön toimitilat sijaitsevat Tampereella, Museokeskus Vapriikissa, entisen Tampellan konepajan tiloissa, Tammerkosken ainutlaatuisessa teollisessa kulttuurimaisemassa.

Lausunnot sekä asiantuntija- ja viranomaistehtävät

Pirkanmaan maakuntamuseo vaalii maakunnan kulttuuriympäristöä Museolain mukaisena alueellisena vastuumuseona. Alueellisen vastuumuseon tehtävät nelivuotiselle suunnitelmakaudelle määritellään yhdessä Museoviraston kanssa. Yhteistyöstä saat lisätietoa täältä.

Maakuntamuseo on osallisena mm. maankäyttöhankkeissa, antaa kaavoitusta ja lupa-asioita koskevia lausuntoja ja osallistuu viranomaisneuvotteluihin. Maakuntamuseo antaa pyynnöstä vuosittain noin 900 kulttuuriympäristön suojeluun liittyvää asiantuntijalausuntoa. Lausuntoja annetaan pääsääntöisesti hankkeiden suunnittelijoille, kunnille, muille alueellisille viranomaisille, valtion eri laitoksille ja kulttuuriperintökohteiden omistajille.

Lausunnot ovat asiakkaille maksuttomia. Kulttuuriympäristön suojeluun liittyvät lausuntopyynnöt liiteaineistoineen tai aineistolinkkeineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi tai Lupapisteen kautta. Tavanomainen lausuntoaikamme on noin neljä viikkoa.

Julkisuuslain mukaisesti maakuntamuseon antamat lausunnot ovat julkisia, paitsi silloin kun ne käsittelevät turvaluokitettuja tai yksityisyyden suojassa olevia asioita. Lausuntoihin voi tutustua Tampereen museoiden Siiri-tietokannassa.

Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologit ja rakennustutkijat käsittelevät kulttuuriympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä viereisellä kartalla osoitetun aluejaon mukaisesti. Linkki yhteystietoihin löytyy kartan yläpuolelta.

Neuvonta- ja tietopalvelut

Pirkanmaan maakuntamuseosta löytyy tietoja esim. maakunnan arkeologisista ja rakennetun ympäristön tutkimuksista ja kulttuuriympäristön suojeluun liittyvistä lausunnoista.

Maakuntamuseo neuvoo suojeluasioissa, rakennusten korjaamisessa sekä arkeologisten kohteiden hoidossa Adoptoi monumentti -toiminnan yhteydessä.

Maakuntamuseolta saa neuvoja paikallismuseoiden hoitoon. Museo neuvoo  esim. museorakennusten korjauksessa, konservoinnissa, valokuvien ja esineiden hoidossa, luetteloinnissa ja paikallismuseoille tuotetun Siiri-järjestelmän käytössä. Lisäksi museo järjestää yhteistilaisuuksia, esim. vuosittaiset maakunnalliset museopäivät museotoimijoille.

Maakuntamuseolle on viranomais-, tutkimus- ja näyttelytoiminnan avuksi luotu kulttuuriympäristökirjasto. Sen sisältämiä aineistoja on mahdollisuus hakea Piki-verkkokirjaston kautta. Aineistoja ei lainata ulkopuolelle, mutta niihin voi tutustua ajanvarausmenettelyllä museon tiloissa.

Museo järjestää eri asiakasryhmille asiantuntijakoulutusta tilauksesta (aihealueita: arkeologia, esihistoria, rakennusperintö, arkkitehtuuri, kulttuurimaisemat, korjausrakentaminen, suojelukäytännöt jne.) ja kaikille avointa ohjelmaa, esim. Pirkanmaan alta -seminaari arkeologisten kenttätöiden tuloksista keväisin, vuosittainen rakennetun ympäristön jouluseminaari ja tapahtumia valtakunnallisten arkeologian päivien ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä syksyisin.

Koulutuspäivien ja tapahtumien osallistujaluettelon rekisteriseloste (pdf)

Museon Siiri-tietojärjestelmään kartutetaan tietoa Pirkanmaan kulttuuriympäristöstä ja museokokoelmista ja sen yhteydessä ylläpidetään paikkatietoaineistoja erityyppisistä kohteista ja alueista. Suurin osa tiedoista on kaikkien selattavissa Siiri-tietokannassa. Tietojärjestelmästä on tulostettavissa tietoa esim. maanomistajille ja kulttuuriympäristöstä kiinnostuneille.

Siiri palvelee kuntaviranomaisia, suunnittelijoita ja konsultteja

Tarvitsetko työssäsi tietoa kulttuuriympäristöstä? Haluaisitko tutustua tähän tarkoitettuun Siiriin täydelliseen versioon ja kokeilla tietojen tallentamista? Tutustu oheiseen esitteeseen (linkki alla) ja ota yhteyttä: vadim.adel@tampere.fi

Kulttuuriympäristötieto Siiri -esite (pdf)

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen kuntotutkimus – täydentävä yleisohje

Pirkanmaan maakuntamuseo on laatinut virallisia kuntotutkimusohjeita täydentävän ohjeen, jonka näkökulmana ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset sekä niiden arvojen huomioiminen kuntotutkimuksia laadittaessa. Ohjeen (pdf) voit ladata tästä.

Ikaalisten vanha kauppala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kulttuuriympäristö ja sen suojelu

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan Suomessa ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt. Kulttuuriympäristöä kuvaavia käsitteitä ovat myös kulttuurimaisema, arkeologiset kohteet ja rakennettu kulttuuriympäristö sekä perinnebiotoopit. Kulttuuriympäristöä ovat esimerkiksi vanhat pellot, tiet, sillat, teollisuusrakennukset, esihistorialliset asuinalueet kalmistoineen ja pyyntipaikkoineen, vedenalaiset muinaisjäännökset, kuten hylyt, merkittävät taistelupaikat, kaupunkien ydinkeskustat, lähiöiden kerrostaloalueet ja maaseudun pihapiirit.

Kulttuuriympäristön suojelu on meille kaikille kuuluvan kulttuuriperinnön arvostamista, ja sen siirtämistä tuleville sukupolville.

Osallistu kulttuuriympäristön vaalimiseen

Miten voit kansalaisena toimia kulttuuriympäristön parhaaksi? Alla muutamia vinkkejä:

Osallistu kaava- ja lupaprosesseihin mahdollisuuksiesi rajoissa. Tietoa saat vaikkapa lehdistä ja kuntien internetsivuilta.
Toiminta asukas-, kotiseutu- tai ympäristöyhdistyksessä tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttaa asuinympäristön suunnitteluun.

Rakennusperinnön hoito, omankin talon kunnossapito ja korjaaminen, ovat kulttuuriympäristön vaalimista. Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa tähän työhön maksutonta asiantuntija-apua kiertävän perinnerakennusmestarin muodossa. Opastusta voidaan antaa kädestä pitäen. Samalla kerrotaan korjaamisen rahoitusmahdollisuuksista ja taitajista.

 

Voit innostaa itsesi, ystäväsi tai yhdistyksesi myös huolehtimaan arkeologisesta tai rakennetun ympäristön kohteesta Adoptoi monumentti –toiminnassa. Adoptointimahdollisuus on myös kouluilla, kunnilla ja seurakunnilla ja kaikenkokoisilla yrityksillä.

Osallistu paikallismuseon toimintaan; kerää esineitä ja tarinoita lähiseudultasi, opasta entisajan elämänmenoon tai järjestä opastettu historiakierros. Tallenna myös nykypäivää. Museon paikalliskulttuurityö tukee neuvonnalla ja koulutuksella esimerkiksi yhdistyksiä, joiden ylläpitämät lukuisat museot toimivat vapaaehtoisvoimin.

Osallistu rohkeasti, sillä kulttuuriperinnön vaaliminen kuuluu kaikille. Voit myös ehdottaa uusia, sinua kiinnostavia toimintamuotoja.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!