Pirkanmaan maakuntamuseo

Paikallismuseot

Paikalliskulttuuritoiminta koostuu paikallismuseoiden neuvonnasta ja kehittämisestä, paikalliskulttuuria vaalivien yhdistysten neuvonnasta sekä paikalliskulttuurityön tiedottamisesta ja yhteistyön kehittämisestä.

Paikalliskulttuuritutkija ohjaa Pirkanmaan noin sataa paikallismuseota ja kehittää maakunnan museokenttää yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Vuosina 2017-2019 on lisäksi käynnistynyt Seutumuseomallin kokeiluhanke jatkuu uudella kaksivuotiskaudella 2020-2021 josta voit lukea lisää täältä.

Paikalliskulttuuritutkija neuvontakäynnillä. Kuva Tuija Visuri.

Työn pääpaino on harkinnanvaraista valtionapua saaneiden museoiden neuvonnassa. Kuntien ja yhdistysten omistuksessa oleviin museoihin tehdään ilmaisia neuvontakäyntejä ja puhelinneuvonnalla voidaan auttaa myös yksityisten museokokoelmien haltijoita.

Maakuntamuseo pyrkii toimimaan museoiden tietopankkina. Tarjolla on neuvontaa mm. esineiden varastointiin ja luettelointiin sekä näyttelyiden suunnitteluun ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilauksesta voimme myös tehdä projekteja liittyen museon kehittämiseen tai kokoelmien dokumentointiin.

Museorakennusten korjausneuvonnasta vastaavat ensisijaisesti yksikön perinnerakennusmestari ja rakennustutkijat. Esineiden hoitoon liittyvää neuvontaa saa myös museokeskus Vapriikin konservaattoreilta ja valokuvien luettelointineuvoja valokuva-arkistosta.

Pienet paikallismuseot painivat yhteisten ongelmien kanssa ja siksi on tärkeää kehittää yhteistoimintaa museoiden välille. Maakuntamuseo järjestää koulutusta paikalliselle museoväelle mm. maakunnallisten museopäivien muodossa. Lisäksi maakuntamuseossa toimitetaan Museokello-lehteä, joka on Pirkanmaan kulttuuriympäristö- ja museoasioiden tiedotuslehti.

Maakuntamuseo tarjoaa paikallismuseoille räätälöityä Siiri-tietokantaa museoiden kokoelmahallintatarpeita varten. Mukana on jo 18 museokokoelmaa Pirkanmaalta.

Paikallismuseoavustukset

Mistä voi hakea avustusta paikallismuseotoimintaan?

Museovirasto myöntää paikallismuseoiden hankkeisiin harkinnan varaisia avustuksia, joiden hakuaika on syksyllä. Avustukset ovat keskimäärin muutama tuhat euroa. Hankkeen omarahoitus tulee olla vähintään 20 %. Avustusta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisätietoa avustusten hausta saa Museovirastosta ja maakuntamuseotutkijalta.

Hämeen museoseura ry jakaa pieniä avustuksia toukokuussa. Museoseuran avustusta ei myönnetä kunnallisille museoille.

Opastettu kierros Sääksmäen kotiseutumuseolla. Kuva Miia Hinnerichsen.

Ketkä ja mihin voi hakea Museoviraston avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin?

Avustuksia voivat hakea museota ylläpitävät kunnat, yhdistykset ja säätiöt, mikäli museotoimintaan ei saada valtionosuutta. Museolla on oltava ainakin kesäaikaan säännöllinen aukioloaika.

Museotoiminnan tulee kuulua sitä harjoittavan yhdistyksen tai säätiön sääntömääräisiin tehtäviin. Museokokoelman säilymisen tulee olla sääntöjen perusteella turvattu yhdistyksen tai säätiön purkautuessa tai lopettaessa toimintansa.

Avustusta myönnetään museotoiminnan edistämiseen ja kokoelmien säilymistä turvaaviin toimenpiteisiin. Avustusta voi saada esimerkiksi museon kokonaissuunnitelmiin, luettelointiin, perusnäyttelyn uudistamiseen, palo- ja murtohälyttimien hankintaan ja pienimuotoisiin rakennusten korjauksiin. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!