Postimuseo välittää viestit menneisyydestä tulevaisuuden keinoin

Postimuseo kertoo kiehtovia tarinoita menneen ajan viestinkulusta tulevaisuuden digitaalisin keinoin.

  • Julkaistu
    25.6.2015
  • Kirjoittanut
    Susanna Haavisto, Kimmo Antila, Harri Mäki ja Jarmo Niinimäki

Postimuseo muutti vuonna 2014 Helsingin Pääpostitalosta Tampereelle Museokeskus Vapriikkiin. Muuton yhteydessä haluttiin uudistaa museon toimintaa, jotta tarinat välittyvät myös nykyajan viestimiin tottuneille yleisöille. Digitaaliset palvelut ovat museon toiminnan painopisteenä vuonna 2015. Osallistuminen viiden suomalaisen museon sähköisiä museopalveluita kehittäneeseen ja kartoittaneeseen SÄMPLE-hankkeeseen tarjosi tilaisuuden viestiä kulttuurin käyttäjille yhä kuuluvammin ja näkyvämmin.

Tekemällä oppii!

Asia on yksinkertainen. Postimuseossa on runsaasti tietovarantoja, joille museo toivoo käyttäjiä. SÄMPLE-hanke antoi mahdollisuuden syventyä tietovarantojen hyödyntämiseen ja siten myös niiden avaamiseen käyttäjille. Ensimmäisinä esimerkkeinä näistä aineistoista nousivat esiin postimerkkidata- ja postitoimipaikkatietokanta. Postimerkkidata avattiin helmikuussa, kun SÄMPLE-hankkeen museoita osallistui avaamillaan aineistoilla Hack4fi-kulttuurihackathon tapahtumaan. Datan avaaminen herätti huomiota ja sitä käytettiin mm. Kaisa Kyläkosken Sukututkijan loppuvuosi -blogissa selvitettäessä suurmiesten esiintymistä postimerkeissä.

runeberg_postimerkki

Kaisa Kyläkoski hyödynsi avointa postimerkkidataa selvittäessään Sukututkijan loppuvuosi -blogissa suurmiesten esiintymistä postimerkeissä. Postimerkkien ehdoton kuningas oli J. L. Runeberg, josta löytyi kaksitoista merkkiä.

Erityisen ilahduttavaa oli, että Softalo JH teki avoimen datan aineiston päälle mainiosti toimivan mobiilisovelluksen, joka tosin toimii toistaiseksi vain Windows Phone -ympäristössä. Aineistosta voi tehdä hakuja esimerkiksi postimerkin aiheen tai vuoden perusteella.

Ensimmäisellä datan avaamiskerralla haluttiin päästä nopeasti liikkeelle ja oppia tekemällä. Ajatustyötä vaativat ennen kaikkea tekijänoikeuskysymykset, joiden selvittely voi ajoittain olla hyvinkin työlästä ja aikaa vievää. Työn määrää lisäävät helposti esimerkiksi vanhat luovutussopimukset, joissa avoimen datan mahdollisuutta ei ole otettu huomioon.

Postia Karjalasta

Huhtikuun lopussa 2015 Postimuseossa aukesi näyttely Liikkeelle! – Uuteen kotiin. Mediamuseo Rupriikin kanssa yhteistyössä toteutettu näyttely kertoo neljän Suomeen muuttaneen karjalaisen evakon ja muualta maailmalta saapuneiden neljän pakolaisten tarinat. Niissä esiin nousevia teemoja ovat esimerkiksi identiteetin säilyttäminen ja uuden kodin rakentaminen uuteen kotimaahan. Näyttelyn avaamisen yhteydessä avattiin myös Postimuseon paikkatiedoilla rikastamaa tietoaineistoa luovutetun Karjalan postitoimipaikoista. Liikkeelle! – Uuteen kotiin -näyttelyssä on esillä tietokannasta versio, jossa esitellään vuonna 1944 toiminnassa olleita postitoimipaikkoja.

Aineiston julkaisemisessa ensimmäinen askel oli Postimuseon postitoimipaikka-tietokannan työstäminen ja tiedon rikastaminen. Työstä vastasi FT Harri Mäki. Tietokannasta valittiin tiedot luovutetun Karjalan postitoimipaikoista ja rajattiin siitä pois alemman luokan postipysäkit. Tietokanta sisälsi jo perustiedot kaikista toimipaikoista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot toimipaikan perustamisesta, lopettamisesta sekä hallinnollisista muutoksista. Tietokantaan täydennettiin tietoja toimipaikan hoitajista, tarkistettiin historiatietoja ja lisättiin toimipaikan sijainti GPS-koordinaatein. Paikkatiedon lisääminen vaati melko paljon työtä ja perustutkimusta karttojen ja kylähistorioiden äärellä. Lopulta valittiin julkaistavaan karttapohjaiseen sovellukseen tiedot, joista jätettiin pois henkilöitä koskevat tiedot, ja rajattiin samalla julkaistava materiaali koskemaan vuoden 1944 tilannetta. Sovelluspohjaksi Postimuseon suunnittelija Jarmo Niinimäki valitsi CartoDB:n. Luovutetun Karjalan postitoimipaikkoja kuvaava tietokanta julkaistiin myös avoimena datana.

Lopuksi

Postimuseon päänavaus avoimen datan suhteen on kerännyt runsaasti positiivista palautetta yleisöltä. Aineisto on herättänyt kiinnostusta, ja se otettiin innokkaasti käyttöön esimerkiksi Hack4fi-tapahtumassa. Yhteinen hanke on SÄMPLE-museoissa koettu rohkaisevaksi ympäristöksi tehdä kokeiluja erilaisten aineistojen avaamisen parissa. Yhdessä avaaminen runsaasti yleisöä keränneen Kulttuurihackathon-tapahtuman yhteydessä tuo museoiden aineistot myös helposti mahdollisten käyttäjien tietoon ja saavutettaviksi.

Tämä blogiteksti on osa SÄMPLE sähköiset museopalvelut -hankkeen toimittamaa sarjaa. Hankkeesta julkaistiin huhtikuun lopussa loppuraportti, jossa blogitekstien teemat vedettiin yhteen. Muut blogitekstit löydät esimerkiksi SÄMPLE-hankkeen Facebook-sivulta.

SÄMPLE-hankkeessa avattua dataa:
https://www.flickr.com/photos/vapriikki/sets/72157650212141580/
https://www.flickr.com/photos/gallen-kallelanmuseo
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sounds_of_machinery
http://www.workwithsounds.eu/?s=werstas
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/suomalaiset-postimerkit

Hankemuseoiden verkkosivut:
Gallen-Kallelan Museo
Työväenmuseo Werstas
Vapriikki
Lusto Suomen Metsämuseo
Postimuseo

Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!