Postin muuttuvat palvelut

Vanha sanalasku muistuttaa, että ympäri mennään ja yhteen tullaan. Näin voisi mielestäni kuvata useampaakin tämän päivän ilmiöitä ja asiaa. Postin…

  • Julkaistu
    1.11.2016
  • Kirjoittanut
    Helena Pärssinen, Postimuseo

Vanha sanalasku muistuttaa, että ympäri mennään ja yhteen tullaan. Näin voisi mielestäni kuvata useampaakin tämän päivän ilmiöitä ja asiaa. Postin pitkän historian aikana postinjakaja on ollut odotettu vieras, joka on aika ajoin auttanut asiakasta muutenkin kuin vaan tuomalla tai viemällä postilähetyksiä.  Aikaisemmin tosin talkoohengessä, nykyisin ja vähän aiemmin kohtuullista korvausta vastaan. Uusien palveluiden syntyminen vanhojen rinnalle ei ole uusi ilmiö: Postin palveluvalikoima laajentui jo 1980-luvulla perinteisten kirjeiden ja pakettien toimittamisen ulkopuolelle.

Posti tarjoaa nykyisin asiakkailleen ruohonleikkaus- ja haravointipalveluita sekä kokeilee paraillaan kiinteistö- ja hoivapalveluita yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa. Posti hoitaa esimerkiksi ateriakuljetuksia, täyttää jääkaapin, varmistaa vanhuksen kunnon tervehdyskäynnillä ja vie roskapussin ulos. Suomen väestö on Euroopan iäkkäintä. Huoli ikäihmisten pärjäämisestä on monien omaisten sydämen asia. Postin valtakunnallisen verkoston ansiosta olisi luonnollista yhdistää eri toimijoiden osaamista enemmän jatkossakin. Asiakkaiden muodostama mielikuva Postista on ollut tuttu, turvallinen ja läheinen.

posti_haravointi-7090_52819

Jo sotia edeltäneenä aikana, jolloin postinjakajat kävivät sisällä asunnoissa, suhteet asiakkaisiin olivat hyvät ja läheiset. Postimies tunsikin asiakkaidensa asiat ja tarpeet hyvin. Usein jakajalle tarjottiin kahvia, joskus jopa ruokaa. Eräs Ylivieskasta kotoisin ollut maalaiskirjeenkantaja kertoi emäntien 1940–1960-luvuilla keittäneet kahvin jo valmiiksi, kun tiesivät hänen olevan tulossa.  Valan tehneelle kirjeenkantajalle oli hyvä uskoa arkaluonteisempiakin asioita. Asiakkaat saattoivat olla varmoja, etteivät tiedot levinneet eteenpäin.

Syynä hyviin väleihin oli, että postinkuljettajat ja maalaiskirjeenkantajat tekivät asiakkaille jonkin verran ylimääräisiä palveluksia. Vanhuksille tuotiin valtakirjalla eläkkeitä ja heitä autettiin veden ja puiden kannossa. Perheellisille tuotiin lapsilisiä. Joskus asiakkaalle käytiin kaupassa, apteekissa, räätälissä, ompelijalla, nimismiehen kansliassa ja viinakaupassa. Naapuritaloihin vietiin pieniä viestilappuja tai suullisia terveisiä, sähköttömillä seuduilla kuljetettiin akkuja ladattaviksi. Kaupungeissa tällainen oli kuitenkin melko harvinaista.

Sosiaalitoimen tukipalveluita

1980-luvulla postin palvelut lisääntyivät huimasti. Kunnat tekivät sopimuksia Postin kanssa tehtävistä, jotka posti otti hoitaakseen. Etenkin syrjäseuduilla palveluilla oli kysyntää. Muun muassa noin sadassa postissa oli 200–500 nidettä käsittävä kunnankirjaston siirtokokoelma. Kirjoja lainattiin ahkerasti. Tarkoitus oli tarjota syrjäseuduillekin mahdollisuus käyttää kirjaston palveluita. Vielä useammassa postissa oli apteekin alainen lääkekaappi, jossa oli kohtuullisen laaja valikoima reseptivapaitalääkkeitä. Joissakin kunnissa erityisesti eläimille tarkoitetuilla lääkkeillä oli kova kysyntä.

3857_29

Sosiaalitoimen tukipalveluiden nimellä kulkevat postin palvelut saivat 1980-luvulla laajasti huomioita.  Näihin kuuluivat muun muassa ateriapakkausten ja päivittäistavaroiden toimitukset, sekä erilaiset sopimustehtävät. Näitä olivat esimerkiksi pankkiasioiden hoito, lääkkeiden tuonti tai vaikkapa kirjastossa käynti. Usein avun saajina olivat syrjäseuduilla asuvat vanhukset. Jakeluhenkilöstölle tukipalveluiden hoito oli vapaaehtoista. Tosin monet kunnat eivät olleet valmiit maksamaan palveluista, vaikka niistä perittiin vain kulujen mukainen korvaus.

Posti kokeili 1980-luvulla myös työvoimapalveluiden välitystä. Kyseessä oli niin sanotut kevyet työvoimapalvelut, jolloin posteissa otettiin vastaan työnhakijoiden ilmoittautumisia, hoidettiin ajanvarauksia työvoimatoimiston vastaanotolle sekä tiedotettiin avoimista työpaikoista ja koulutusmahdollisuuksista.  Myös työvoimahallinnon lomakkeita ja tietoaineistoa oli saatavilla.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!