Taloraadin voittajaksi Viinikan kirkko – Ratinanranta kova kakkonen

Pirkanmaan maakuntamuseo järjesti jo perinteeksi tulleen Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon Taloraadin 30.8. Raati suuntasi Tampere-talolta Viinikkaan ja Nekalaan ja päätti…

  • Julkaistu
    7.9.2016
  • Kirjoittanut
    Miinu Mäkelä

Pirkanmaan maakuntamuseo järjesti jo perinteeksi tulleen Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon Taloraadin 30.8. Raati suuntasi Tampere-talolta Viinikkaan ja Nekalaan ja päätti kierroksensa Ratinanrantaan. Matka taitettiin polkupyörin. Raatiin oli kutsuttu maisematutkimuksen opiskelija Helene Kaarnametsä, museoavustaja Kari Järvilehmus, arkeologi Ulla Moilanen, rakennustutkija Sini Saarilahti, arkkitehtiopiskelija Riina Sirén sekä lukiolainen Kaisa Uotila.

Taloraati kurvaa Sorin sirkukselle. Kuva: Hannele Kuitunen, Vapriikin kuva-arkisto.

Taloraati kurvaa Sorin sirkukselle. Kuva: Hannele Kuitunen, Vapriikin kuva-arkisto.

Tampere-talo 43 pistettä

Tampere-talo sai raadilta melko yhteneväisen vastaanoton. Kaakelipinta ei miellyttänyt ja yleisesti oltiin sitä mieltä, että rakennuksen sisätilat ovat julkisivuja onnistuneemmat. Ulkoasussa miellyttivät kasvilisuuden käyttö ja liittyminen Sorsapuistoon sekä se, miten rakennus kuvastaa syntyaikaansa. Osa raatilaisista mieltyi rakennuksen moniin yksityiskohtiin, kaareviin seinäpintoihin ja erilaisiin ikkunoihin. Myös juhlava sisäänkäynti sai kehuja. Eräs raatilainen kuitenkin totesi, että runsas detaljiikka ei pelaa yhteen niin että se muodostaisi jotakin suurempaa kuin osat erillisinä kappaleina. Tampere-talon paikkaa pidettiin hienona, mutta osa raatilaisista koki, että ulkoasu ei kerro rakennuksen toiminnasta.

Myös yleisö oli mieltynyt enemmän rakennuksen sisä- kuin ulkoarkkitehtuuriin. Yleisö arvosti myös talon toimintaa, ja esimerkiksi iso sisäänkäyntikatos koettiin erittäin toimivaksi. Lisäksi kommentoitiin alkuperäisen työn ja materiaalien laatua; julkisivut ovat yhä aika hyvässä kunnossa.

tamperetalo

Tampere-talo. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Yleisö ja raati tutustuvat kohteeseen. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Yleisö ja raati tutustuvat kohteeseen. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin pisteet Tampere-talolle. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin pisteet Tampere-talolle. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Viinikan kirkko 56 pistettä

Viinikan kirkko sai raadilta yksimielisen ylistäviä kommentteja. Kirkkorakennuksen alkuperäisen arkkitehtuurin säilyneisyyttä, mittasuhteita, yksityiskohtia, arvokkuutta ja yksinkertaisuutta suorastaan rakastettiin. Kirkon kansainvälinen luonne sai raatilaiset kokemaan olevansa eri ajassa tai paikassa kuin vuoden 2016 Tampereella. Viinikan kirkko vie muinaiseen Egyptiin, esikristillisten symbolien ääreen, Italiaan ja Keski-Eurooppaan. Erityisiä kehuja sai myös kirkon suhde ympäristöönsä. Mäellä puutaloalueen keskellä väljästi sijaitseva kirkko edustaa perinteen jatkumoa. Asiantunteva raati valisti yleisöään myös kertomalla, että Kalevankankaalla sijaitsevalta kirkon suunnitelleen Yrjö Vaskisen haudalta on näköyhteys Viinikan kirkon kellotorniin.

Yleisöstä ihailtiin kirkon yhtä aikaa massiivista ja kuitenkin keveää ulkoasua. Siirtymän Vihiojan yli Viinikan kirkolle todettiin luovan tunteen maaseudulle saapumisesta. Yleisökommentin mukaan Viinikan kirkko on myös paras joulukirkko!

Viinikan kirkko. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Viinikan kirkko. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin pisteet Viinikan kirkolle. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin pisteet Viinikan kirkolle. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Sorin sirkus 44 pistettä

Sorin sirkuksella keskusteltiin sekä Nekalan teollisuusalueen rakennusperinnöstä yleensä että Sorin sirkuksen toimitilasta. Teollisuusalueen monet raatilaiset totesivat olevan oiva sekoitus vanhaa ja uutta, mutta alue herätti myös ristiriitaisia kommentteja. Vanhoista rakennuksista mainittiin erityisesti Karjakunnan punatiilirakennukset, villiviinit sekä Keskon kuivaamo ja siilot. Alueen teollinen perintö todella näkyy, ja se tekee alueesta kiinnostavan. Raadista todettiin, että yleinen mielikuva Nekalan teollisuuspuolesta on tympeä ja ahdistava, mutta kun kiinnittää huomiota ympäristöön tarkemmin, sieltä löytyy kerrostuneisuutta ja yksityiskohtia. Muutos Nekalan omakotialueelta on kuitenkin niin äkillinen, että sen rajuus vaikuttaa alueesta syntyvään mielikuvaan. ”Joutomaa” voi olla joko mahdollisuus tai osoitus välinpitämättömyydestä. Osittain raadissa alueen ränstyneisyys ja umpinaisten varastojen muodostamat näkymät koettiin ankeaksi; osittain alueen koettiin olevan erittäin potentiaalinen ja puhutteleva – sellainen jossa voi positiivisessa mielessä olla ja tapahtua mitä vain.

Sorin sirkuksenkin koettiin olevan alueelle sopiva sekoitus teollisuusalueen rosoa ja nuorekasta ja värikästä harrastusmaailmaa. Rakennuksen toiminta näkyy sen julkisivuissa, vaikka tätä puolta olisi vielä varaa vahvistaakin esimerkiksi pihakalusteissa. Toisaalta julkisivujen katutaide ja rakennuksen hahmo toivat raadin mieleen myös negatiivisia tunteita epäsiisteydestä ja 1960–70-lukujen rakennuskannan ongelmista.

Sorin sirkuksella myös yleisöstä nousi aktiivisia kannanottoja ja keskustelua. Matka herätti huomion siitä, että Nekalassa tuotetaan kulttuuria, jota sitten esitetään Tampere-talossa. Molemmilla alueilla on rooli Tampereen kulttuurielämässä. Yleisöstäkin nousi toiveita Sorin sirkuksen tontin muokkaamisesta vielä enemmän sirkukseksi esim. valojen avulla. Se myös helpottaisi paikan löytämistä syyspimeillä. Matkan varrelta kommentteja herätti mm. Viinikanpuisto sekä kevyenliikenteen näkökulmasta ongelmallinen kulkeminen teollisuusalueella. Hiljaiseen aikaan leveillä ajoradoilla voi toki lasketella pyörälläkin melkoista vauhtia!

Nekalan teollisuusaluetta Sorin sirkuksen laiturilta. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Nekalan teollisuusaluetta Sorin sirkuksen laiturilta. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin pisteet Sorin sirkukselle ja Nekalan teollisuusalueelle. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin pisteet Sorin sirkukselle ja Nekalan teollisuusalueelle. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Ratinanranta 53 pistettä

Ratinanrannassa paikka kokonaisuutena herätti suurta ihastusta raadissa. Että Tampereen keskustassa voi olla tällainen paikka! Alueen suunnittelussa kiitosta keräsivät toteutuksen laadukkuus, rannan kävely- ja oleiluvyöhyke, piha-alueet ja asuinrakennusten sommittelu. Rakennukset on sijoitettu rantaa kohden laskeviksi, kaikista avautuu näkymiä rantaan ja toisaalta rakennukset myös muodostavat ikään kuin kehyksiä alueen läpi stadionille ja rantaan avautuville näkymille. Punatiiltä pidettiin paikalle sopivana materiaalina. Asuinalue kutsuu seikkailemaan ja katselemaan. Alueen toiminnallisuus miellytti, ranta on aktiivisessa käytössä ja toimii erinomaisesti kulkureittinä. Rantabulevardeja ei Suomessa ole liikaa.

Kriittistä keskustelua raatilaisilta ja yleisöltä kohtasivat alas asti avoimet, rinnan sijoitetut lasitetut parvekkeet. Kiinnostava pohdinta heräsi puolijulkisen ja yksityisen tilan luonteesta Ratinanrannassa. Suhde nähtiin oudoksuttavana: Toisaalta ollaan näkösällä mutta samalla kuitenkin kukin on omassa tilassaan, jossa ei ole tarkoitus katsella muita.
Yleisö pohti myös paikan ja rakennetun ympäristön suhdetta miettien, millaisen vaikutuksen rakennuskokonaisuus tekisi jossakin toisessa paikassa. Ratinanranta sai osalleen aktiivista keskustelua: osa yleisöstä näki sen Tampereen kiinnostavimpana uutena kerrostalorakentamisen edustajana, osan mielestä se on asuinpaikan kauhukuva.

Ratinan rantaa. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Ratinan rantaa. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin pisteet Ratinanrannalle. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin pisteet Ratinanrannalle. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Ratinan pihaistutuksia. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Ratinan pihaistutuksia. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Ratinan parvekkeet herättivät kritiikkiä. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Ratinan parvekkeet herättivät kritiikkiä. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Ratinanrannan asuinrakennuksia. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Ratinanrannan asuinrakennuksia. Kuva: Miinu Mäkelä, Vapriikin kuva-arkisto.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!