Taloraati 31.8.2013

Pirkanmaan maakuntamuseon järjestämä taloraati kokoontui toistaiseksi viimeistä kertaa lauantaina 31.8.2013 arvioimaan Pyynikin suunnalla viime vuosina toteutettuja uudis- ja täydennysrakennuskohteita. Tällä…

 • Julkaistu
  21.10.2013
 • Kirjoittanut
  Henrik Mattjus

Pirkanmaan maakuntamuseon järjestämä taloraati kokoontui toistaiseksi viimeistä kertaa lauantaina 31.8.2013 arvioimaan Pyynikin suunnalla viime vuosina toteutettuja uudis- ja täydennysrakennuskohteita. Tällä kertaa ohjelmassa olivat Tipotien uusi sosiaali- ja terveysasema, Heinätorin vanha vaakahuone eli nykyinen ravintola Heinätori sekä Mariankadun entinen synnytyslaitos ja sen täydennysrakennuskohde Asunto Oy Tampereen Frans Emil. Raatilaisiksi olivat saapuneet: FM Jari Heiskanen Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy:stä, arkkitehti Lasse Majuri Pirkanmaan liitosta, rehtori Ritva Ojalehto Tampereen kesäyliopistosta, arkkitehti Jenni Poutanen Tampereen teknillisestä yliopistosta, lehtori Juha Merta Tampereen yliopistosta sekä graafikko Seppo Sandelin. Raadin teemana oli: Millaista on hyvä arkkitehtuuri?

Taloraadin kohteet edustivat monipuolisesti Tampereen nykyarkkitehtuuria ja täydennysrakentamista. Kohteiden poikkeuksellisen voimakas toiminnallinen kytkös ihmisiin herätti runsaasti keskustelua ja jakoi mielipiteitä sekä raadin että yleisön kesken. Raadin kommenteissa ja seuranneissa keskusteluissa nousikin vahvasti esiin ihmisen ja arkkitehtuurin välinen suhde.

Erityiskiitokset raadin ja järjestäjien puolesta Asunto Oy Tampereen Frans Emilin Pirkko Lindströmille, joka järjesti raadille mahdollisuuden tutustua kiinteistöön myös sisäpihojen puolelta.

Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Yleisö ja raati valmiina lähtöön. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Yleisö ja raati valmiina lähtöön. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kaikki valmiina H-hetkeen. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kaikki valmiina H-hetkeen. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Raati tutustui tarkasti Tipotien arkkitehtuuriin. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Raati tutustui tarkasti Tipotien arkkitehtuuriin. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Tuomio. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Tuomio. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Raadin arvosanat: 8, 7, 10, 8, 7, 4 yhteensä 44

Kohteista ensimmäinen ja viimeisimpänä valmistunut Tipotien sosiaali- ja terveysasema jakoi voimakkaasti raatilaisten mielipiteitä. Toisaalta sitä pidettiin arkkitehtonisesti rohkeana ja pohjaratkaisultaan onnistuneena. Myös arkkitehtuurin symbolista merkitystä rakennuksen käyttäjille pohdittiin runsaasti. Osa raadista piti rakennusta hienona eleenä käyttäjien suuntaan, kun taas toiset kritisoivat voimakkaasti sen välittämää sosiaalista viestiä. Myös rakennuksen sijoittaminen hyvälle näköalapaikalle herätti keskustelijoissa tunteita puolesta ja vastaan.

Raadin plussat

 • Kuparikattoa ja seiniä kiiteltiin useammassa puheenvuorossa sekä ulkonäöllisesti että kestävyydeltään. Rakennusta pidettiin arkkitehtonisesti kunnianhimoisena hankkeena.
 • ”Tamperelaisittain hyvä.”
 • Rakennuspaikka oli raadin mielestä hyvä.
 • Rinnetontti peittää rakennuksen kokoa, jolloin talo näyttää pienemmältä kuin se oikeasti on.

Raadin miinukset

 • Rakennusta pidettiin ympäristöön sopimattomana.
 • Raadin mielestä talo ei keskustele lainkaan esimerkiksi alueen muiden rakennusten, kuten kilometritalon ja tennishallien kanssa.
 • Raati arvioi, että rakennuksen arkkitehtuuri ei vastaa sen käyttötarkoitusta.
 • Kritiikkiä saivat myös rakennuksen lasiset seinäpinnat, joiden grafiikkaa pidettiin epäonnistuneena.
 • Rakennuksen sosiaalisia vaikutuksia arvioitiin katastrofaalisiksi länsitamperelaisten joutuessa matkustamaan lähes keskustaan saakka asiointikäynneilleen ja raatia huolestutti rakennuksen arkkitehtuurin välittämä sosiaalinen viesti sen käyttäjille.

Yleisön kommentit

 • Yleisö kiitti erityisesti suurta pyöräparkkia, mutta toisaalta autoille varattua suurta pysäköintitilaa kritisoitiin voimakkaasti. Keskusteluissa esitettiin hieno ajatus tehdä rakennuksesta paikka, jossa ihmisiä opetettaisiin elämään kokonaisvaltaisen terveellisesti.

Heinätori

Kulku Heinätorille. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kulku Heinätorille. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Lisärakennus kiinnitti raadin ja yleisön huomion. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Lisärakennus kiinnitti raadin ja yleisön huomion. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Voittorivi. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Voittorivi. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Pyynikintorin ankeus herätti keskustelua. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Pyynikintorin ankeus herätti keskustelua. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Raadin arvosanat: 6 , 9 , 8 , 8 , 9 , 10 yhteensä 50

Seuraavaksi siirryttiin Heinätorille, jossa raadin ja yleisön jakamattoman huomion sai vanha vaakahuone eli nykyinen ravintola Heinätori ja sen uusi lisärakennus. Kohteessa suurin huomio kiinnittyi itse rakennuksien lisäksi niiden ympäristöön, jonka elävyyttä ja identiteettiä pohdittiin monissa puheenvuoroissa. Alueen ympäristössä nähtiin mahdollisuuksia, mutta toisaalta se koettiin myös haitallisena tekijänä. Kohde ei kuitenkaan jakanut tunteita yhtä voimakkaasti kuin kierroksen ensimmäinen kohde.

Raadin plussat

 • Raati kiitti rakennuksen saamista järkevään käyttöön, joka mahdollistaa sen elinkaaren pitenemisen. Lisärakennuksen funktio ravintolan keittiönä sai ymmärrystä, mutta toisaalta arkkitehtuuri ei juuri herättänyt tunteita puolesta tai vastaan.
 • Rakennusta pidettiin kaupunkikuvaa hyvin elävöittävänä ja sen suhteutumista inhimilliseen mittakaavaan sekä toiminnallisesti että arkkitehtonisesti kiiteltiin.
 • Myös vaakahuoneen ikkunoiden entisöinti sai kiitosta.

Raadin miinukset

 • Pyynikintoria pidettiin raakana ympäristönä rakennukselle.
 • Erityisesti torialueiden varaamista autojen paikoitukseen paheksuttiin.
 • Lisärakennus sai jonkin verran kritiikkiä koostaan ja sijoittelustaan.
 • Ravintolarakennuksen sisätilan tunnelmaa pidettiin latistuneena.

Yleisön kommentit

Heinätorin ja Pyynikintorin aluetta pidettiin erittäin potentiaalisena ympäristönä erityisesti kaupungin elävöittämisen näkökulmasta. Myös yleisö kiitti rakennuksen uutta käyttöä sen säilymisen kannalta. Keskusteluissa nousi esiin paikkojen identiteetin ja ihmisten välinen suhde ja miten ihmiset saadaan kiinnittymään asuinympäristöönsä. Yleisö ideoi mm. alueen historiasta kertovien infotaulujen sijoittamista torien läheisyyteen. Toisaalta ympäristö sai myös yleisöltä kritiikkiä brutaaliudestaan.

Marian sairaala

Asunto Oy Frans Emilin sisäpiha kiehtoi ihmisiä. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Asunto Oy Frans Emilin sisäpiha kiehtoi ihmisiä. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Näkymä Pikarilinnaan. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Näkymä Pikarilinnaan. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Asuinkäyttöön muutettu entinen synnytyslaitos. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Asuinkäyttöön muutettu entinen synnytyslaitos. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Taloraadin ensimmäinen koirajäsen tutustuu paikallisiin. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Taloraadin ensimmäinen koirajäsen tutustuu paikallisiin. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Arvosanat ennakoivat tulevia perusteluita. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Arvosanat ennakoivat tulevia perusteluita. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Yleisö kommentoi aktiivisesti. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

Yleisö kommentoi aktiivisesti. Kuva: Henrik Mattjus, Pirkanmaan maakuntamuseo.

’Raadin arvosanat: 6 , 5 , 8 , 5 , 5 , 9 yhteensä 38

Taloraadin viimeinen kohde oli Mariankadun ja F.E. Sillanpäänkadun kulmauksessa sijaitseva tontti, jolla sijaitsevat vanha synnytyslaitos sekä tämän yhteyteen toteutetut uudisrakennukset. Talojen arkkitehtuurin lisäksi raadin ja yleisön huomio kiinnittyi erityisesti piha-alueisiin. Rakennusten idea ja sisältö keräsivät kiitoksia kaikilta, mutta toisaalta arkkitehtuuri tuomittiin myös lähes yhtä yksimielisesti.

Raadin plussat

 • Erityisesti ajatus yhteisöllisyydestä sekä idea senioritaloista sai kiitosta.
 • ”Sisältö 10.”
 • Uudisrakennusta pidettiin myös kaupallisesti erittäin onnistuneena.

Raadin miinukset

 • Raatilaisten kommenteista tuli ilmi erityisesti pettymys odotuksiin nähden.
 • Tonttia pidettiin hukattuna mahdollisuutena, jossa liian tiivis rakentaminen kiteytyi kommentteihin: ”Tamperelainen ahneus.” ja ”Lähiörakentamista keskellä kaupunkia.”
 • Rakennuksia pidettiin epäonnistuneena niin massoittelun, sijoittelun, yksityiskohtien kuin historiallisen yhteytensä osalta.
 • Sisäpihojen mahdollisuuksia pidettiin hukattuina eritoten Mariankadun puoleisen pihan osalta, jota pidettiin pelkkänä valokuiluna.

Yleisön kommentit

 • Yleisön kommentit käsittelivät sekä pihojen että sisätilojen toiminnallisuutta. Pihoille kaivattiin aktiivisempaa käyttöä. Esiin nousi myös se seikka, että talojen asukkaat viettävät runsaasti aikaa vapaa-ajan asunnoillaan, jolloin tällainen rakentaminen palvelee hyvin heidän tarpeitaan. Asuinpaikkaa pidettiin myös rauhallisena ja lähellä olevia vertaisasukkaita hyvänä asiana. Toisaalta myös senioritaloajatusta pohdittiin pidemmälle siltä kannalta kuinka toimiva asukkaiden alaikäraja on tulevaisuudessa, kun asukkaat vanhenevat.

Yhteenveto

Taloraadin suosikiksi nousi tällä kertaa Heinätorin vanha vaakahuone. Hyviin arvosanoihin vaikuttivat eniten rakennuksen säilyminen uusiokäytössä sekä sen ihmismäinen mittakaava. Kaikissa kohteissa keskusteluun noussut teema arkkitehtuurin ja ihmisten suhteesta konkretisoitui raadin ja yleisön mielestä positiivisimmin juuri Heinätorilla. Vastaus kysymykseen ”Millaista on hyvä arkkitehtuuri?” voitaneen raadin voittajan sekä virinneiden keskusteluiden perusteella määritellä ihmisen tarpeisiin ja mittakaavan sopeutuvaksi sekä rakennuspaikkaansa istuvaksi.

 

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!