Taloraati Kalevassa 28.8.: Kalevan paras asuinpaikka on Kiinanmuuri!

Maakuntamuseon klassikko – Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon Taloraati – kiersi tänä vuonna Kalevassa tarkastelemassa Kalevan asuinympäristöjä eri vuosikymmeniltä. Osa Kalevasta…

  • Julkaistu
    12.9.2017
  • Kirjoittanut
    Miinu Mäkelä

Maakuntamuseon klassikko – Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikon Taloraati – kiersi tänä vuonna Kalevassa tarkastelemassa Kalevan asuinympäristöjä eri vuosikymmeniltä. Osa Kalevasta kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, joiden joukossa se edustaa mm. toisen maailmansodan jälkeen rakennettua, modernismin ihanteita noudattavaa asuinaluesuunnittelua. ”Perus-Kaleva” on väljää ja avointa, vehreää kerrostaloaluetta. Alueen tunnetuimpiin yksittäisiin kohteisiin kuuluu Kalevankartanon eli ns. Kiinanmuurin kortteli, joka sisältyi myös raadin arvioimiin kohteisiin. Kalevanrinteen alue on ollut liike- ja yritysaluetta, joka on nyt muuttumassa asuinalueeksi. Siellä ovat nähtävissä suomalaisen asuinrakentamisen tämän päivän tuulet.

Taloraadissa olivat raatilaisina arkkitehti Markku Kaila, arkkitehti ja tutkija Taru Lindberg, taidehistorioitsija Elina Linkopuu, tutkija Jere Nieminen, valokuvaaja Saana Säilynoja sekä alueen asukas Arja Tahvola. Puheenjohtajana toimi maakuntamuseon rakennustutkija Hannele Kuitunen ja kirjurina maakuntamuseon rakennustutkija Miinu Mäkelä. Sää suosi kierrosta ja mukana oli ilahduttavasti yli 30 yleisön edustajaa, jotka myös osallistuivat kiitettävästi keskusteluun.

Yksi Kaskensivun taloista. Kuva: Tuomo Salonen, Vapriikin kuva-arkisto.

Raadin ensimmäinen arviointikohde oli 1952–53 rakennettu As. Oy. Kaskensivu, joka edustaa Kalevan varhaisinta rakentamista. Kaskensivun todettiin olevan sympaattista vanhaa Kalevaa. Rakennusten remontit pohjaavat alueen kulttuurihistoriallisiin arvoihin, vaikkakin raadista kuului myös pohdintaa siitä, miten nykyisten lämpörappausten korjaus mahtaa tulevaisuudessa onnistua. Rakennusten värikkyys sai kehuja, sen katsottiin luovan rakennuksille omaa identiteettiä. Kaskensivun nähtiin olevan rauhallinen, viihtyisä ja turvallinen paikka, jossa liikenteen ja kulkuvälineiden ja toisaalta asukkaiden oleskelualueiden kokonaisuus toimii. Osa raatilaisista kuitenkin myös kritisoi autojen pihoilla viemää tilaa ja pyöräkatosten pienuutta. Kiinteistön tontti on väljä ja vehreä, kerrosluku maltillinen. Erityisesti yhteisöllinen laatikkoviljely ilahdutti raatia. Toisaalta esitettiin myös kysymys, eikö entistä peltoa olevassa Kalevassa kasvimaana toimisi myös ihan pihamulta? Pihoilla ei myöskään tarkasteluhetkellä näkynyt juurikaan elämää, vaan pihat ovat jääneet hiukan välitilaksi. Pihan jäsentelyn ja pintojen katsottiin kaipaavan vielä hiukan lisää alueen perinteeseen pohjaavaa satsausta. Kaskensivu kirvoitti myös pohdiskeluja siitä, missä määrin valtakunnallisten arvoalueiden hoidossa ja vaalimisessa tunnistetaan piha-alueiden merkitys kohteiden kokonaisuudelle. Myös yleisöstä kommentoitiin piha-alueen suunnittelua. Kehujaannettiin istutuslaatikoille; pohdíntaa sen sijaa aiheutti jäteastioiden määrän kasvaminen sekä tontin vanhojen koivujen kaataminen.

Raatilaisten arvosanat Kaskensivulle.

Kaskensivun istutuslaatikoita.

Kaskitieltä raati siirtyi Kiinanmuurin kortteliin. 1960-luvun taitteessa rakennettu Kiinanmuuri herätti raatilaisissa ja yleisössä ihastusta, sen todettiin olevan lähes täydellinen! Vaikka oli matkassa myös yksi raatilainen, joka totesi että ei henkilökohtaisesti ole mieltynyt Kiinanmuurin estetiikkaan. Todettiin, että vastaavaa väljyyttä ja rakennustyyppien kirjoa ei nykyään enää saataisi aikaan. Kiinanmuuri on uniikki, siitä kertoo jo sen saama lempinimikin. Kiinanmuurin vaikuttavan kokoiselta pihalta avautuu hienoja näkymiä, siellä on väljää tilaa ja puita, eikä kaikkea ole suunniteltu valmiiksi vaan pihalla mahtuu tekemään monenlaisia asioita. Osa raatilaisista toivoi piha-alueelle vielä enemmänkin monipuolisuutta ja toiminnallisuutta kuin raadin käynnillä oli havaittavissa. Väriäkin voisi olla hiukan enemmän, esimerkiksi kukkaistutuksissa. Piha kutsuu olemaan, se ei ole läpikulkupaikka vaan hiljainen, turvalinen ja hengittävä keidas. Osa puustosta on selvästi vanhempaa kuin Kiinanmuurin rakennukset ja tuo paikan historiaan syvyyttä. Muurien sisään jää oma maailmansa. Ja pihassa on hieno pulkkamäki!

Kiinanmuurissa tiedettiin olevan hyvin erikokoisia asuntoja, joten alueen sisällä muuttaminen on helppoa. Yleisöstä todettiin tähän väliin, että Kiinanmuurin asunnoissa neliöt ovat myös todellisessa tehokäytössä, joten isompikin perhe sopii hyvin sen asuntoihin. Asunnot ovat myös kohtuuhintaisia.Toisaalta piha ja rakennukset eivät ole täysin esteettömiä, mikä voi rajoittaa iäkkäimpien asukkaiden mahdollisuuksia elää Kiinanmuurissa. Raatilaisia mietitytti myös muurin ulkopuolella oleva melu ja sen vaikutus asumismukavuuteen. Raatia oli seuraamassa useita kiinanmuurilaisia, jotka kertoivat kommenteissaan asuinpaikkansa moninaisesta yhteisöllisyydestä. Asumiskulttuuri pitää sisällään myös paljon sellaista, joka ei lyhyellä käynnillä ole silmin havaittavissa.

Kiinanmuurin pistetaloja.

Kiinanmuurin pihaa.

Raadin pisteet Kiinanmuurille.

Kiinanmuurin lamellitaloja.

Kiinanmuurin sisäpihalta matka jatkui uudelle Kalevanrinteen alueelle, Sammonkatu 44:n ja 46:n taakse jäävälle usean talon yhteiselle piha-alueelle. Pihapiirin uudet rakennukset ovat valmistuneet 2010-luvun alussa. Alue kirvoitti raadilta sekä kehuja että moitteita. Sijaintia Kalevanrinteen metsän vieressä, hyvien yhteyksien ja palveluiden äärellä kehuttiin, samoin isoja lasitettuja parvekkeita. Piha-alue on rakennettu kannelle, jonka alle autot on saatu pääosin sijoitettua. Toisaalta kannen toteutuksen nähtiin olevan tapahtunut autojen ehdoilla, halvasti ja nykyisiä mahdollisuuksia hyödyntämättä. Pihapiirissä nähtiin paljon vakioratkaisuja, edullisesti ja kiinteistön helppo huollettavuus edellä toteutettuja piirteitä sekä kieltomerkkejä. Piha koettiin kliinisen siistinä, suojattomana ja yllätyksettömänä, ensitunnelmaltaan ankeana. Positiiviseksi todettiin mm. neulegraffitit ja syöntikelpoisen aronian käyttö pihakasvina. Uusi asuinkortteli nähtiin rationaalisena ja tehokkaana, ja sen todettiin kertovan hyvin meidän ajastamme. Toisaalta kerroksia nähtiin olevan ympäristön viihtyisyyden näkökulmasta liikaa ja talojen liian identtisiä keskenään, vaikkakin pienten piharakennusten nähtiin tuovan piha-alueelle inhimillistä mittakaavaa. Kadun puolen liiketilat ja Sammonkadun varren vanha punatiilinen rakennus saivat kehuja.

Yleisöstä löytyi myös ymmärtämystä tälle uudiskorttelille. Todettiin, että paikka on uusi ja vehreys ja oma luonne voivat vielä tulla sinne kun vuodet kuluvat. Lisäksi yleisöstä katsottiin uuden alueen olevan kuitenkin viihtyisämpi kuin vanhan Kalevanrinteen. Pihalla oli yksi ilahduttavan moni-ilmeinen kukkalaatikko, ja pihassa on monenlaisia toimintoja. Lisäksi todettiin, että kerrostaloon muuttavat asukkaat eivät välttämättä edes halua viettää aikaa yhteisellä pihalla, vaikkakin sitä olisi suotavaa kehittää niin että ikkunoista avautuvat näkymät olisivat miellyttävämpiä.

Kalevanrinteen uudiskorttelin sisäpihaa.

Raadin pisteet.

Aronia-istutus tuo vehreyttä.

Viimeisenä raadin katseen alle pääsi vielä rakenteilla oleva kortteli Sammonkadun itäpäästä. Keskeneräisessä ympäristössä nähtiin jo paljon hyvää, ja sen todettiin olevan uusi tulkinta Kalevasta. Uudisrakentamisessa miellyttivät värien käyttö – vaikkakin kirjoa olisi mieluusti nähty vieläkin enemmän – avaruus ja erikokoiset sekä town house -tyyppiset rakennukset. Hiukan kritiikkiä tosin esitettiin siitä, että kokonaisuuden kaikki asunnot ovat ilmeisesti melko pieniä. Arkkitehtuurin uus-funktionaalisuus, pyrkimys korttelin kokonaismuotoiluun ja lasitettujen parvekkeiden linjakkuus ihastuttivat raatia. Kehuja saivat myös kivijalkojen liiketilat sekä rapatut julkisivut. Uudesta korttelista on myös näköyhteys metsäiselle Kalevanharjun rinteelle. Yleisöstä tosin todettiin, että korttelin ulkopuolella on vilkasta liikennettä, eikä alue olisi näin ollen turvallinen lasten liikkumiseen.

Polkupyörille todettiin olevan hyvin paikkoja eivätkä autot vie sisäpihan tiloja. Kiitosta saivat myös ratkaisut, joissa ensimmäisen kerroksen asunnoista pääsee suoraan pihamaalle. Sen sijaan keskitettyjen jäteastioiden todettiin ottavan silmään piha-alueen keskellä. Myös vihreää kasvillisuutta olisi toivottu enemmän – pihaan valitut puulajitkin ovat sellaisia, jotka eivät kasva kovin suuriksi. Kansiratkaisuunkin olisi ollut saatavissa monipuolisempiakin viherratkaisuja. Myös taiteen poissaolo herätti keskustelua.

Raati näki Kalevanrinteen uuden alueen kertovan laajemminkin Tampereen vetovoimasta. Kaupunki houkuttelee uusia asukkaita, ja siellä rakennetaan poikkeuksellisen laajoja uusia kokonaisuuksia. Kehityksen Kalevanrinteen alueella nähtiin olevan positiivista ja pohdittiin, voisiko tämä kortteli olla osa tulevaisuuden arvoaluetta?

Kierroksen päätteeksi yleisöstä kommentoitiin hyvin koko kierroksen antia. Eri alueita ei todellisuudessa voi verrata keskenään, niillä on oma luonteensa ja ne ovat oman aikansa edustajia.Alueelle olisi jännittävä tulla vaikkapa 20 vuoden kuluttua katsomaan, millaiseksi se on kehittynyt!

Taloraadin viimeinen kohde oli vielä osin rakentumassa oleva kortteli.

Raadin pisteet.

Uudiskorttelin piha-aluetta.

Kalevanrinteen uutta arkkitehtuuria.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!