Taloraati Tampereen Tammelassa

Pirkanmaan maakuntamuseon järjestämä taloraati, joka oli osa Tampereen arkkitehtuuriviikkojen ohjelmaa, kiersi tänä vuonna muutoksessa olevassa Tammelan kaupunginosassa.

  • Julkaistu
    29.9.2014
  • Kirjoittanut
    Ella Vihervuori

Kierros aloitettiin Tammelan torilta, josta kuljettiin pienten katujen ja kerrostalokortteleiden halki pian valmistuvalle hotelli Tornille. Matkan varrella pohdittiin paljon alueiden viihtyisyyttä, suunnittelun tarvetta ja onnistumista sekä historian eri kerrosten näkymistä katutilassa. Myös arkkitehtuuriviikkojen teema, skeema/mittakaava, nousi usein esiin raadin keskusteluissa. Mukana raadissa olivat tänä vuonna rakennusrestauroinnin opiskelija Liina Luoma, valaistussuunnittelija Heini Ylijoki, arkeologi Kirsi Luoto, arkkitehti Anna Hakula, rakennusrestauroija Ritva Ruponen ja museokeskus Vapriikin vs. kokoelmapäällikkö Teemu Ahola.

Tammelan tori

Tammelan tori

Raadin arvosanat: 9, 8, 7, 8, 9, 9; Pisteitä yhteensä: 50/60

Raadin arvosanat: 9, 8, 7, 8, 9, 9; Pisteitä yhteensä: 50/60

Taloraadin ensimmäinen kohde oli Emil Aaltosen puiston ja kerrostalokorttelien ympäröimä Tammelan tori. Raati arvioi toriaukiota, mutta myös sen ympäristöä, ja keskustelua herätti erityisesti paikan kerroksellisuus. Suurin osa raadista piti erilaisten rakennusten muodostamasta kokonaisuudesta, joka monimuotoisuudestaan huolimatta nähtiin linjakkaana ja massoiltaan tasapainoisena. Monet pitivät myös siitä, miten torin ympäristö kertoi elävästi Tampereen historiasta ja paljasti arkkitehtuurin eri vaiheita. Lisäksi puiston läheisyys ja vehreys loivat kaikkien mielestä alueelle viihtyisyyttä. Itse toriaukion kohdalla pohdinnat kääntyivät alueen suunnitteluun. Osa raadista piti erilaisten kojujen, kioskien ja mainosten luomasta monimuotoisesta kokonaisuudesta, sillä se oli heidän mielestään osa torin luonnetta. Osa raadista ja yleisöstä kuitenkin kaipasi torille enemmän suunnittelua, joka voisi tehdä paikasta visuaalisesti yhteneväisemmän. Torin monimuotoinen, jopa sekava ilme koettiin häiritsevänä erityisesti ilta-aikaan torin ollessa tyhjillään. Vilkas toritoiminta äänineen ja tuoksuineen sai kaikkien mielestä paikan elämään ja teki suuresta tilasta viihtyisän, jopa pienen tuntuisen. Vaikeaksi kysymykseksi nousikin, kaipaisiko aukio lisää toimintaa ja suunnittelua.

Kaivokatua jatkava kevyen liikenteen väylä Väinölänkadun ja Vellamonkadun välillä

Kaivokatua jatkava kevyen liikenteen väylä Väinölänkadun ja Vellamonkadun välillä

Arvosanat: 8, 9, 9, 10, 8, 9; Pisteitä yhteensä: 53/60

Arvosanat: 8, 9, 9, 10, 8, 9; Pisteitä yhteensä: 53/60

Torilta raati jatkoi matkaa kohti Tullin aluetta ja tornihotellia. Matkalla pysähdyttiin kevyen liikenteen väylälle, joka jatkaa Kaivokatua Väinölänkadun ja Vellamonkadun välillä. Paikka herätti raadissa paljon ihastusta ja sitä pidettiin turvallisena ja kotoisana tilana, eräänlaisena lintukotona keskellä kaupunkia. Tätä hyvää tunnelmaa loivat muun muassa paikan vehreys, rauhallisuus ja talojen tuoma suoja. Kehuja saivat myös 1960-luvun arkkitehtuurin estetiikka, kuten ikkunanauhat ja turkoosi väritys sekä Tammelan arkkitehtuurille tyypilliset porttikäytävät. Lisäksi paikka sai pisteitä potentiaalistaan ja kehitysmahdollisuuksistaan, vaikka osa raadista koki, että alue myös kaipasi muutoksia. Esimerkiksi katuvalaistusta olisi raadin mukaan hyvä parantaa, sillä pimeään aikaan tie saattaa tuntua jopa pelottavalta. Myös yleisö pohti, miten alueen viihtyisyyttä voitaisiin lisätä ja toi esiin, että paikka kaipaisi lisää elämää ja yhteisöllisyyttä. Raati ja yleisö jäivätkin yhdessä ideoimaan, miten taloja ja niiden elämää voitaisiin avata ja tuoda enemmän myös katutilaan.

Hotelli Torni Tampere, Tullin alue

Hotelli Torni Tampere, Tullin alue

Arvosanat: 5, 6, 6, 5, 6, 6; Pisteitä yhteensä: 34/60

Arvosanat: 5, 6, 6, 5, 6, 6; Pisteitä yhteensä: 34/60

Taloraadin viimeinen kohde, Tampereen hotelli Torni herätti ehkä eniten keskustelua ja ristiriitaisia tuntemuksia, vaikka keskeneräistä työtä ei haluttu arvioida liikaa. Raatia pyydettiin tarkastelemaan rakennusta eri etäisyyksiltä ja mittakaavaa nousikin keskeiseksi aiheeksi. Raati oli yhtä mieltä siitä, että kaukaa katsottuna torni oli liian hallitseva, korkea ja ankara. Se muutti dramaattisesti kaupungin mittasuhteita ja maisemia kohotessaan Pyynikin harjun ja vanhojen maamerkkien yläpuolelle. Kuitenkin raati ja yleisö pohtivat, että kaupungit ovat muuttuvia ja korkeat rakennukset tavallaan myös kertovat omasta ajastaan. Monet myös yllättyivät, kun Torni ei läheltä katsottuna tuntunut enää niin korkealta. Torni sai raadilta myös positiivista palautetta muun muassa rohkeasta rakentamisesta, nykyaikaisuudesta ja hienosta julkisivumateriaalista. Toisaalta tumma pintamateriaali tuntui melko hallitsevalta, ja raati ja yleisö miettivät, olisiko esimerkiksi punatiili sopinut paremmin ympäristöönsä. Ehkä voimakkainta kritiikkiä hotelli Tornin kohdalla herätti vanhan rakennuskannan kohtelu. Raati totesi, että Torni oli rakennuksena hieno ja sen paikka oli luonnollinen ajatellen kaupungin kehitystä, mutta rakentamisessa oli unohdettu lähiympäristön arvo ja viihtyisyys. Nyt ympäristö Tornin juurella näyttäytyi sekavana sillisalaattina ja raati toivoi, että alueen tuleva rakentaminen voisi vielä tasapainottaa tätä sekavaa maisemaa.

Yhteenveto

Taloraadin suosikkikohteeksi Tammelassa nousi suojaisa piha kerrostalojen välissä. Suosioon vaikuttivat erityisesti paikan potentiaali ja hyvä tunnelma. Taloraadin arvioissa nousikin usein esille paikan tunnelma, jota loivat esimerkiksi mittakaava ja elämä, mutta myös muistot ja oma henkilökohtainen suhde paikkaan. Raati pohti myös, mistä negatiivinen suhde jotain paikkaa tai rakennusta kohtaan saattaa johtua. Yhdistetäänkö esimerkiksi korkea tornihotelli vallankäyttöön, minkä takia se tuntuu niin ankaralta ja hallitsevalta. Hyviltä ja miellyttäviltä tuntuivat taas suojaisat tai eloisat paikat, joissa näkyi myös historian eri kerroksia. Elämä ja vilkas toiminta saattoivat myös muuttaa paikan mittakaavaa ja luonnetta ja saada suuren ja aution paikan tuntumaan pieneltä ja viihtyisältä.

 

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!