Kohti kesää – Virpi Pekkalan maksimipostikortteja

Esillä on noin 150 Virpi Pekkalan korttia. Pekkalan kortit ovat tuoneet iloa niin korttien lähettäjille kuin saajille jo lähes viisikymmentä vuotta. Ensimmäiset postikortit Pekkala piirsi jo 1960-luvun puolivälissä.

Maksimifilatelia on yksi filatelian muoto. Maksimikortissa postimerkki on kiinnitetty postikortin kuvapuolelle ja leimattu postileimalla. Postikortin kuva-aiheen, postimerkin ja postileiman tulee sopia yhteen mahdollisimman hyvin.

Virpi Pekkala maalaa postikortit akvarelleina suoraan lopulliseen kokoonsa ja viimeistelee kuvan ohuella mustalla tussilla. Kortti ei koskaan ole pelkkä kuva, vaan jokaisella on oma nimensä ja tarinansa. Nimeen liittyy usein kuvaava sanaleikki tai pieni pila. Pekkala on kuvittanut myös esimerkiksi kirjoja, kalentereita, tekstiilejä, astioita, paperikasseja, makeiskääreitä ja postimerkkejä.