Pirkanmaan maakuntamuseo

Vastuumuseon palvelut kulttuuriympäristön ja paikalliskulttuurin parissa

Pirkanmaan maakuntamuseo toimii Pirkanmaan alueellisena vastuumuseona kulttuuriympäristön ja alueellisen museotoiminnan edistämisen tehtävissä. Maakuntamuseon tehtävänä on edistää kulttuuriympäristön vaalimista maankäytön asiantuntija viranomaisena, tukea kulttuuriympäristön hyvää hoitoa sekä neuvoa ja auttaa maakunnan lukuisia paikallismuseoita. Se antaa asiantuntija-apua arkeologiaan, rakennuskulttuuriin, korjausrakentamiseen, paikalliskulttuurityöhön, kansalaistoimintaan ja suojelukysymyksiin liittyvissä asioissa.

Yksikön toimitilat sijaitsevat Tampereella, Museokeskus Vapriikissa, entisen Tampellan konepajan tiloissa, Tammerkosken ainutlaatuisessa teollisessa kulttuurimaisemassa.

Pirkanmaan maakuntamuseon löydät myös Facebookista!

Pirkanmaan kartta, josta käy ilmi alueellisen vastuumuseon arkeolgien ja rakennustutkijoiden välinen aluejako.

Lausunnot sekä asiantuntija- ja viranomaistehtävät

Pirkanmaan maakuntamuseo vaalii maakunnan kulttuuriympäristöä Museolain mukaisena alueellisena vastuumuseona. Alueellisen vastuumuseon tehtävät nelivuotiselle suunnitelmakaudelle määritellään yhdessä Museoviraston kanssa. Yhteistyöstä saat lisätietoa täältä.

Maakuntamuseo on osallisena mm. maankäyttöhankkeissa, antaa kaavoitusta ja lupahankkeita koskevia lausuntoja ja osallistuu viranomaisneuvotteluihin. Maakuntamuseo antaa pyynnöstä vuosittain noin 900 kulttuuriympäristön suojeluun liittyvää asiantuntijalausuntoa. Lausuntoja annetaan pääsääntöisesti hankkeiden suunnittelijoille, kunnille, muille alueellisille viranomaisille, valtion eri laitoksille ja kulttuuriperintökohteiden omistajille.

Lausunnot ovat asiakkaille maksuttomia. Kulttuuriympäristön suojeluun liittyvät lausuntopyynnöt liiteaineistoineen pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen pirkanmaan.maakuntamuseo@tampere.fi tai Lupapisteen kautta. Tavanomainen lausuntoaikamme on noin neljä viikkoa.

Julkisuuslain mukaisesti maakuntamuseon antamat lausunnot ovat julkisia, paitsi silloin kun ne käsittelevät turvaluokitettuja tai yksityisyyden suojassa olevia asioita. Lausuntoihin voi tutustua Tampereen museoiden  Siiri-tietokannassa.

Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologit ja rakennustutkijat käsittelevät kulttuuriympäristön suojeluun liittyviä kysymyksiä viereisellä kartalla osoitetun aluejaon mukaisesti. Arkeologien ja rakennustutkijoiden yhteystiedot löytyvät tämän sivun alalaidasta.

Neuvonta- ja tietopalvelut

Pirkanmaan maakuntamuseosta löytyy tietoja esim. maakunnan arkeologisista ja rakennetun ympäristön tutkimuksista ja kulttuuriympäristön suojeluun liittyvistä lausunnoista.
Maakuntamuseo neuvoo suojeluasioissa, rakennusten korjaamisessa sekä kulttuuriympäristökohteiden hoidossa Adoptoi monumentti -toiminnan yhteydessä.

Maakuntamuseolta saa neuvoja Paikallismuseoiden toimintaan ja hoitoon. Museo neuvoo esim. museorakennusten korjauksessa, valokuvien ja esineiden hoidossa, konservoinnissa, luetteloinnissa ja paikallismuseoille tuotetun Siiri-järjestelmän käytössä. Lisäksi museo järjestää yhteistilaisuuksia museotoimijoille, esim. vuosittaiset maakunnalliset museopäivät.

Maakuntamuseolle on viranomais-, tutkimus- ja näyttelytoiminnan avuksi luotu kulttuuriympäristökirjasto. Sen sisältämiä aineistoja on mahdollisuus hakea Piki-verkkokirjaston kautta. Fyysisiä aineistoja ei lainata museon ulkopuolelle, mutta niihin voi tutustua ajanvarausmenettelyllä museon tiloissa. Digitaalinen aineisto on saatavilla Siiri-tietokannasta.

Museo järjestää eri asiakasryhmille, esim. kouluille, koulutusta tilauksesta (aihealueita: arkeologia, esihistoria, rakennusperintö, arkkitehtuuri, kulttuurimaisemat, korjausrakentaminen, suojelukäytännöt jne.) ja kaikille avointa ohjelmaa, esim. Pirkan maan alta -seminaari arkeologisten kenttätöiden tuloksista keväisin, tapahtumia valtakunnallisten arkeologian päivien ja Euroopan kulttuuriympäristöpäivien yhteydessä syksyisin ja talvella vuosittainen rakennetun ympäristön jouluseminaari.

Siiri-tietojärjestelmään kartutetaan tietoa Pirkanmaan kulttuuriympäristöstä ja museokokoelmista ja sen yhteydessä ylläpidetään paikkatietoaineistoja erityyppisistä kohteista ja alueista.

Syksyinen katukuva Ikaalisten vanhasta kauppalasta, vanhoja kivi- ja puutaloja, lehmuksia kadunreunassa ja keltaisia lehtiä maassa.

Ikaalisten vanha kauppala on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kulttuuriympäristö ja sen suojelu

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan Suomessa ympäristöä, jonka ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympäristöön liittyy ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt. Kulttuuriympäristöä kuvaavia käsitteitä ovat myös kulttuurimaisema, arkeologinen kulttuuriperintö, arkeologiset kohteet, rakennettu kulttuuriympäristö, rakennusperintö sekä perinnebiotoopit. Kulttuuriympäristöä ovat esimerkiksi vanhat pellot, tiet, sillat, teollisuusrakennukset esihistorialliset asunalueet kalmistoineen ja pyyntipaikkoineen, vedenalaiset muinaisjäännökset, kuten hylyt, merkittävät taistelupaikat, kaupunkien ydinkeskustat, lähiöiden kerrostaloalueet ja maaseudun pihapiirit.

Kulttuuriympäristön suojelu on meille kaikille kuuluvan kulttuuriperinnön arvostamista ja vaalimista ja sen siirtämistä tuleville sukupolville. Kulttuuriympäristö voi olla myös omaan arkeen merkityksiä tarjoavan hyvinvoinnin lähde.

Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Osallistu kulttuuriympäristön vaalimiseen

Miten voit kansalaisena toimia kulttuuriympäristön parhaaksi? Alla muutamia vinkkejä:

Osallistu kaava- ja lupaprosesseihin mahdollisuuksiesi rajoissa. Tietoa saat vaikkapa lehdistä ja kuntien internetsivuilta. Toiminta asukas-, kotiseutu- tai ympäristöyhdistyksessä tarjoaa mahdollisuuksia vaikuttaa asuinympäristön suunnitteluun.

Rakennusperinnön hoito, omankin talon kunnossapito ja korjaaminen, ovat kulttuuriympäristön vaalimista. Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa tähän työhön maksutonta asiantuntija-apua kiertävän perinnerakennusmestarin muodossa. Opastusta voidaan antaa kädestä pitäen. Samalla kerrotaan korjaamisen rahoitusmahdollisuuksista ja taitajista.

Voit innostaa itsesi, ystäväsi tai yhdistyksesi myös huolehtimaan arkeologisesta tai rakennetun ympäristön kohteesta Adoptoi monumentti -toiminnassa. Adoptointi mahdollisuus on myös kouluilla, kunnilla ja seurakunnilla ja kaikenkokoisilla yrityksillä.

Osallistu paikallismuseon toimintaan; kerää esineitä ja tarinoita lähiseudultasi, opasta entisajan elämänmenoon tai järjestä opastettu historiakierros. Tallenna myös nykypäivää. Museon paikalliskulttuurityö tukee neuvonnalla ja koulutuksella esimerkiksi yhdistyksiä, joiden ylläpitämät lukuisat museot toimivat vapaaehtoisvoimin.

Osallistu rohkeasti, sillä kulttuuriperinnön vaaliminen kuuluu kaikille. Vois myös ehdottaa uusia, sinua kiinnostavia toimintamuotoja.

Ota yhteyttä

Henkilökohtaiset sähköpostit: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Alueellinen vastuumuseo
Pirkanmaan maakuntamuseo
Alaverstaanraitti 5 33100 Tampere
Vs. kulttuuriympäristöpäällikkö
Vadim Adel
Toimistosihteeri
Marjo Koskinen
Maakuntamuseotutkija
Anu Salmela
Seutumuseotutkija
Heli Hietamäki
Tutkija, arkeologi
Kreetta Lesell
Kangasala, Kuhmoinen, Pälkäne, Tampere (eteläosa), Valkeakoski
Tutkija, arkeologi
Kirsi Luoto
Akaa, Juupajoki, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Punkalaidun, Ruovesi, Tampere (pohjoisosa), Urjala, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi
Tutkija, arkeologi
Ulla Lähdesmäki
Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Nokia, Parkano, Pirkkala, Sastamala, Tampere (länsiosa).
Tutkija, rakennuskulttuuri
Miia Hinnerichsen
Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Mänttä-Vilppula, Nokia, Parkano, Ruovesi, Tampere (länsiosa), Virrat, Ylöjärvi
Tutkija, rakennuskulttuuri
Anna-Leena Lehto
Akaa, Lempäälä, Pirkkala, Punkalaidun, Sastamala, Tampere (eteläosa), Urjala, Vesilahti
Tutkija, rakennuskulttuuri
Miinu Mäkelä
Juupajoki, Kangasala, Kuhmoinen, Orivesi, Pälkäne, Tampere (pohjoisosa), Valkeakoski
Perinnerakennusmestari
Anne Uosukainen