Paikallismuseot

Kesäisessä, vehreässä pihapiirissä kolme ihmistä seisoo vanhan, punamullatun, kaksikerroksisen aittarakennuksen edessä. Rakennuksessa on valkoiseksi maalatut tolpat ja kaiteet.

Paikalliskulttuuritutkija neuvontakäynnillä. Kuva: Tuija Visuri.

Paikallismuseot

Pirkanmaalla on noin 100 museota, joista suurin osa on pieniä paikallismuseoita, joilla ei ole omaa museoammatillista henkilökuntaa. Paikalliskulttuuritoiminta koostuu paikallismuseoiden neuvonnasta ja kehittämisestä, paikalliskulttuuria vaalivien yhteisöjen neuvonnasta sekä paikalliskulttuurityön tiedottamisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Paikallismuseoiden yhteyshenkilönä toimii maakuntamuseotutkija koko Pirkanmaan alueella. Vuonna 2017 käynnistynyt Seutumuseo toiminta jatkuu uudella kaksivuotiskaudella 2024-2025 Tampereen kaupunkiseudun kunnista Kangasalla, Lempäälässä, Tampereella ja Ylöjärvellä.  Seutumuseosta voit lukea lisää täältä.

Maakuntamuseo valvoo ja ohjaa Museoviraston myöntämien paikallismuseoiden hankeavustusten käyttöä ja neuvoo avustusten hakemisessa. Kuntien ja yhdistysten omistuksessa oleviin museoihin tehdään maksuttomia neuvontakäyntejä ja puhelin- ja sähköpostineuvonnalla voidaan auttaa myös yksityisten museokokoelmien haltijoita.

Maakuntamuseo pyrkii toimimaan museoiden tietopankkina Pirkanmaalla. Tarjolla on neuvontaa mm. esineiden varastointiin ja luettelointiin sekä näyttelyiden suunnitteluun ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilauksesta voimme tehdä myös projekteja liittyen museon kehittämiseen tai kokoelmien dokumentointiin. Maakuntamuseo tarjoaa paikallismuseoille kokoelmahallintaa varten räätälöityä Siiri-tietokantaa, lisätietoja kustannuksista ja käyttöönotosta saa maakuntamuseotutkijalta. Mukana on jo yli 20 museotoimijaa Pirkanmaalta.

Museorakennusten korjausneuvonnasta vastaavat ensisijaisesti maakuntamuseon perinnerakennusmestari ja rakennustutkijat. Esineiden hoitoon liittyvää neuvontaa saa myös Tampereen historiallisten museoiden kokoelmayksikön konservaattoreilta ja valokuvien luettelointi neuvoja Vapriikin kuva-arkistosta. Taideteoksiin ja julkiseen taiteeseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo Tampereen taidemuseo.

Paikallismuseot painivat yhteisten haasteiden kanssa ja siksi on tärkeää kehittää yhteistoimintaa museoiden välille. Maakuntamuseo järjestää koulutusta alueen museoväelle mm. maakunnallisten museopäivien muodossa ja ajankohtaisia asioita, kokemuksia ja yhteistyöideoita jaetaan myös verkossa järjestettävissä seutufoorumitapaamisissa. Lisäksi maakuntamuseo julkaisee Museokelloa, joka on Pirkanmaan kulttuuriympäristö- ja museoasioiden vuosittainen inspiraatio- ja tiedotuslehti.

Luettelo Pirkanmaan museoista löytyy täältä.

Kuva: Tuija Visuri.

Kaksi henkilöä on kumartuneena pöydällä olevan kannettavan tietokoneen ylle, katsovat ruutua. Taustalla toinen kannettava tietokone pöydällä. Ihmiset ovat sisätiloissa.

Kuva: Saarni Säilynoja

Avustukset paikallismuseoille

Mistä voi hakea avustusta paikallismuseotoimintaan?

Museovirasto myöntää paikallismuseoiden hankkeisiin harkinnan varaisia avustuksia, joiden hakuaika on syksyllä. Avustukset ovat keskimäärin muutama tuhat euroa. Hankkeen omarahoituksen tulee olla vähintään 20% kokonaiskustannuksista. Avustusta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisätietoja avustusten hausta saa Museovirastosta ja maakuntamuseotutkijalta.

Hämeen museoseura ry jakaa pieniä avustuksia toukokuussa. Museoseuran avustusta ei myönnetä kunnallisille museoille.

Ketkä voivat hakea Museoviraston avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin ja mihin tarkoituksiin niitä myönnetään?

Avustuksia voivat hakea museota ylläpitävät kunnat, yhdistykset ja säätiöt, mikäli museotoimintaan ei saada valtionosuutta. Museolla on oltava ainakin kesäaikaan säännöllinen aukioloaika.

Museotoiminnan tulee kuulua sitä harjoittavan yhdistyksen tai säätiön sääntömääräisiin tehtäviin. Museokokoelman säilymisen tulee olla sääntöjen perusteella turvattu yhdistyksen tai säätiön purkautuessa tai lopettaessa toimintansa.

Avustusta myönnetään museotoiminnan edistämiseen ja kokoelmien säilymistä turvaaviin toimenpiteisiin. Avustusta voi saada esimerkiksi museon kokonaissuunnitelmiin, luettelointiin, perusnäyttelyn uudistamiseen, palo- ja murtohälyttimien hankintaan ja pienimuotoisiin rakennusten korjauksiin. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Kuva: Saarni Säilynoja.