Esteettömyys

Pride-lippu sinistä taivasta vasten.

Vapriikin turvallisemman tilan periaatteet

Vapriikissa henkilökunta ja asiakkaat noudattavat turvallisemman tilan periaatteita.

Olemme sinua varten 
Vapriikissa oppiminen, oivaltaminen sekä elämykset kuuluvat yhteen. Uskomme tiedolla inspirointiin. Edistämme toiminnallamme yhteiskunnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Meillä saa kysyä ja ihmetellä. Kohtaamme uudet asiat ennakkoluulottomasti, haluamme oppia uutta ja kehittyä. Jokainen saa kokea Vapriikin omalla tavallaan. 

Meistä jokainen on omanlainen 
Vapriikissa kohtelemme kaikki toisiamme ystävällisesti. Annamme tilaa erilaisille ihmisille ja mielipiteille. Emme tee oletuksia kenenkään ominaisuuksista, joita ovat esimerkiksi   
• ikä 
• etninen alkuperä, kansalaisuus, kieli ja kulttuuri 
• uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen näkemys 
• perhemuoto, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen 
• terveydentila, vammaisuus 
• sosiaalinen tai taloudellinen asema  
• muut yksilölliset tekijät, kuten kehon koko tai neurokirjoon kuuluminen 

Täällä ei kiusata 
Kunnioitamme toistemme rajoja ja fyysistä koskemattomuutta. Mikäli kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, ilmoita asiasta Vapriikin henkilökunnalle. Ilmoitathan myös, jos tunnistat Vapriikin omassa toiminnassa syrjintää tai häirintää, jotta voimme korjata tilanteen.