Osallistu!

Adoptoi monumentti -logo. Punaisella pohjalla valkoinen Adoptoi monumentti -teksti jonka perässä tyylitelty kuva auringosta.

Adoptoi monumentti

Adoptoi monumentti on vapaaehtoistyötä arkeologisten kohteiden, historiallisten rakenteiden ja vanhojen rakennusten — ja ennen kaikkea ihmisten parissa. Se on tiedon keräämistä, hoitosuunnitelmien tekemistä, siivousta, vesakonraivuuta, tervausta, maalausta, ikkunoiden korjaamista, yhdessäoloa monenlaisissa ympäristöissä ja paikoissa.

Suuri osa vapaaehtoisista työskentelee pitkäjänteisesti yhden kulttuuriperintökohteen hyväksi. Toiset valitsevat lyhytaikaisempia toimintamuotoja, kuten osallistumisen kulttuuriympäristöleireille.

Kohdevalikoimaan kuuluu esimerkiksi: rautakautinen linnavuori, hautaröykkiö, kiviaita, kellari, viljamakasiini ja laululava. Kohteiksi valikoidaan mielellään huomiota herättäviä ja symbolisia kohteita, jotka levittävät sanomaa hoitajiensa kulttuuritahdosta. Toiminnassa on mukana myös koululuokkia, joille kohteet tarjoavat ainesta opetukseen.

Tutustu tarkemmin toimintaan Adoptoi monumentin omilla nettisivuilla ja ota seurantaan aktiiviset Facebooksivut.

Seutumuseon logo, Oranssinpunainen kärrynpyörä ja Seutumuseo sana punaisella.

Seutumuseo

Seutumuseotoiminta jatkuu kaudella 2024-2025 Tampereen, Kangasalan, Lempäälän ja Ylöjärven välisellä yhteistyösopimuksella. Seutumuseotutkijana työskentelee FM Heli Hietamäki.

Pirkanmaan maakuntamuseo käynnisti Seutumuseomallin kokeiluhankkeen vuosina 2017-2019. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa arvioitiin seudullisen yhteistyömallin toimivuutta paikallismuseoiden ja kulttuuriperinnön hoidossa. Nyt Seutumuseo jatkuu kuntien rahoittamana kaksivuotiskausittain. Toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen hyväksyy Tampereen kaupunkiseudun sivistyspalvelujen työryhmä.

Seutumuseo kehittää mukana olevien kuntien paikallismuseotoimintaa sekä edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua kotiseutunsa kulttuuriperintötoimintaan. Kuntien edustajista koottu yhteistyöryhmä neuvottelee hankkeen sisällöistä. Seutumuseossa kehitetään muun muassa yhteistyötä koululaisten kanssa, järjestetään muisteluiltoja sekä edistetään näyttely- ja museopedagogista toimintaa.

Seutumuseotutkijan tehtävänä on suunnitella, koordinoida ja toteuttaa yhteistä toimintaa Pirkanmaan maakuntamuseon ohjauksessa: Seutumuseo tuottaa mm. maksuttomia työpajasisältöjä ja muita oppaita hyödynnettäväksi paikallismuseotoiminnassa. Seutumuseon kuulumisiin ja menetelmäpankkiin voit tutustua tästä.

Seutumuseon Instagram

Musta laatikko jonka kansi on raollaan ja sisällä näkyy ruskea kansio jossa lukee Muistatko näitä? Pöydällä vieressä samanlainen kansio jonka päällä vanhoja mustavalkoisia valokuvia.

Kuvapaketti on kannellinen kartonkilaatikko, jonka sisällä kansiossa on A4 -kokoisia laminoituja valokuvia. Kunkin kuvan kääntöpuolelta löytyvät tiedot kuvausajankohdasta ja -paikasta sekä kuvaajan nimi. Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Lainaa kuvapaketti

Pirkanmaan maakuntamuseo on yhteistyössä Vapriikin kuva-arkiston kanssa koonnut kaksi lainattavaa kuvapakettia. Toinen lapsuuteen ja lasten leikkeihin keskittyvä kuvapaketti on nimeltään MINÄ MUISTAN — Muistikuvia lapsuudesta. Toinen kuvapaketti puolestaan kertoo rakennuksista ja paikoista. Se on nimeltään MUISTATKO NÄITÄ? — Nykyistä ja mennyttä Tamperetta. Valokuvat ovat pääosin Tampereelta, ajoittuvat 1800-luvun lopulta nykypäiviin ja kertovat elävästi entisajan elämänmenosta.

Kuvapaketti soveltuu moneen: kuvia voi katsella vuoteessa, pöydän ääressä tai vaikka lattialla, yhtä hyvin yksin kuin ryhmässä kierrättäenkin. Kuvien avulla voi virittää keskustelua ja muisteluhetkiä. Kuvien lisäksi rakennusaiheisen kuvapaketin kansiosta löytyy karttapeli jota kilpailuhenkisimmät voivat pelata.

Kuvapaketit on suunniteltu erityisesti palvelutalojen, vanhainkotien, päiväkotien ja koulujen lainattaviksi, mutta ne soveltuvat kenelle tahansa. Paketin lainaaminen on maksutonta ja laina-ajasta sovitaan tapauskohtaisesti.

Tiedusteluihin vastaa ja varauksia ottaa vastaan Pirkanmaan maakuntamuseon paikalliskulttuuritutkija Anu Salmela, puh. 0500 830 130, anu.salmela@tampere.fi.

Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Linkit hyödyllisiin aineistoihin

Siiri-tietokanta — Tampereen museoiden ja pirkanmaalaisten paikallismuseoiden yhteinen tietopalvelu

Museovirasto

Kyppi — Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkuna

Paikkatietoikkuna — Maanmittauslaitos

Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan liitto

Avustus rakennusperinnön hoitoon — Ympäristöministeriö/ELY-keskus

Seurantalojen korjausavustukset — Suomen Kotiseutuliitto

Kotiseutuliiton tietopankki paikallismuseoille