Arkeologia

Arkeologeja työssään syksyisessä maisemassa Pälkäneen rauniokirkon vieressä.

Arkeologia

Arkeologinen kulttuuriperintö on ihmisen toiminnasta syntyneitä rakenteiden jäännöksiä, kerrostumia ja löytöjä, joita tutkitaan arkeologisin menetelmin. Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (1963/259) rauhoitettuja muistoja ihmisen toiminnasta aina kivikaudelta 1900-luvun alkuun. Tällaisia ovat esimerkiksi linnavuoret, muinaiset haudat ja asuinpaikat, pyyntikuopat, vanhimmat teollisuuden jäännökset ja 1. maailmansodan aikaiset puolustusvarustukset. Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluu myös sellaisia nuorempia rakenteita ja paikkoja, joita muinaismuistolaki ei suojele, mutta joiden säilyttämistä pidetään perusteltuna niiden historiallisen merkityksen ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi (ns. muu kulttuuriperintökohde).

Kuva: Heli Nousiainen.

Neljä arkeologia työvälineineen kaivauksilla. Arkeologit ovat polvillaan maassa ja tutkivat esiin kaivettua kivimuodostelmaa.
Pirkanmaan maakuntamuseo

Arkeologiset kenttätutkimukset

Pirkanmaalla on runsaasti erilaisia muinaisjäännöksiä tuhansia vuosia vanhoista kivikauden asuinpaikoista ensimmäisen maailmansodan aikaisiin puolustusvarustuksiin. Maakuntamuseo toimii alueellisena vastuumuseona ja on arkeologian asiantuntija Pirkanmaalla. Maakuntamuseo suojelee, tutkii ja välittää tietoa arkeologisesta perinnöstä, joka on osa monikerroksista kulttuuriympäristöä. Pirkanmaan maakuntamuseo antaa tietoja ja lausuntoja arkeologisista arvoista esimerkiksi kaavoituksessa, rakentamisen lupa-asioissa, tie-, vesihuolto-, sähkökaapelointi- ja tietoliikennehankkeissa sekä maa- ja metsätalouden toimenpiteissä. Maakuntamuseo ohjaa lausunnoissaan, arvioi ja hyväksyy Pirkanmaan alueella tehtyjä arkeologisia tutkimuksia sekä tekee niitä tarvittaessa myös itse maksullisena asiantuntijapalveluna. Lisäksi maakuntamuseo tekee virkatyönään yksittäisten kohteiden, alueiden ja löytöpaikkojen tarkastuksia sekä pieniin yksityisiin hankkeisiin liittyviä tutkimuksia. Museo myös ottaa vastaan yleisön ilmoituksia löydöistä ja maastohavainnoista.

Yhtenä Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologien tärkeimmistä tutkimuskohteista on ollut Pyhäjärven rannalla Pirkkalassa sijaitseva Tursiannotkon rautakautinen ja keskiaikainen asuinpaikka, joka on myös koko Suomen merkittävimpiä muinaisjäännöksiä. Pirkanmaan maakuntamuseo on suorittanut alueella arkeologisia kaivauksia ja muita tutkimuksia vuodesta 2010. Kaivauksiin ja niiden ainutlaatuisiin löytöihin voi tutustua Tursiannotkon omilla sivuilla.

Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Syksyinen mäntymetsä pilvisenä päivänä, taustalla järvi. Maassa paljon oransseja havunneulasia ja keskellä mäntyjä kivimuodostelma, eli pronssikautinen lapinraunio.

Ruohonjuuritason suojelu ja muu yleisötyö

Pirkanmaan maakuntamuseo painottaa jokaisen ihmisen oikeutta kulttuuriperintöön ja pyrkii kehittämään kansalaislähtöistä toimintaa. Tätä varten museo on kehittänyt Adoptoi monumentti -toiminnan, joka on vapaaehtoistyötä arkeologisten kohteiden, vanhojen rakennusten – ja ennen kaikkea ihmisten – parissa. Adoptoija huolehtii kulttuuriperinnöstä esimerkiksi poistamalla kasvillisuutta, tarkkailemalla adoptoidun kohteen kuntoa ja selvittämällä sen historiaa. Kohteisiin pyritään saamaan opastaulu. Adoptoi monumentti on myös Faron sopimuksen mukaista kansalaislähtöistä toimintaa. Pirkanmaan maakuntamuseon tutkijat opettavat myös yliopistossa, käyvät kertomassa arkeologiasta kouluissa ja pitävät esitelmiä yleisötilaisuuksissa. Tutkijat voivat olla myös asiantuntijoina Vapriikin näyttelyissä. Lisäksi maakuntamuseon tiloissa sijaitsee Hämeen museon arkeologinen kokoelma, jonka ylläpidosta tutkijat vastaavat.

Kuva: Nina Luukko.

Metallinetsintä ja arkeologinen perintö

Metallinetsintä on kasvattanut huimasti suosiotaan harrastuksena viimeisten kymmenen vuoden aikana. Suomessa metallinpaljastimen käyttö on muinaismuistolain perusteella kiellettyä muinaisjäännösalueilla sekä niiden läheisyydessä. Metallinetsijöistä osa on erikoistunut uusien arkeologisten kohteiden etsimiseen, osa taas on kiinnostunut etsimään nuorempaa esineistöä. Koska metallinetsinnässä kuitenkin pääsääntöisesti kajotaan maahan, tulisi jokaisen harrastajan tuntea lait ja ohjeet, joita noudattamalla metallinetsintää voi harrastaa arkeologisen kulttuuriperinnön näkökulmasta eettisesti kestävällä tavalla. Pirkanmaan maakuntamuseo järjestää noin joka toinen vuosi Metallinetsinharrastajan koulutuspäivän, jonka aikana käydään läpi harrastukseen arkeologisen kulttuuriperinnön kannalta olennaisesti liittyvät lait ja niiden asettamat rajoitukset sekä museoviranomaisen harrastajille antamia muita ohjeita. Koulutuspäivä järjestetään yleensä keväisin, ja siitä ilmoitetaan Pirkanmaan maakuntamuseon Facebook-tilillä. Metallinetsintää harrastavan kannattaa myös tutustua Museoviraston laatimaan oppaaseen ”Muinaisjäännökset ja metallinetsin”.

Ilmoita arkeologisesta kohteesta tai löydöstä

Museoviraston sivuilta löydät ohjeen, mitä tehdä, jos uskot löytäneesi arkeologisen kohteen tai muinaisesineen (Arkeologisista löydöistä ilmoittaminen – Museovirasto). Museovirasto myös ylläpitää ilmoituspalvelu Ilpparia, jossa voi ilmoittaa esineiden lisäksi maalla sijaitsevista jäännöksistä ja vedenalaisista kohteista. Tästä pääset Museoviraston ylläpitämään ilmoituspalvelu Ilppariin.