Postimuseo: Talojen tarinoita Tampereelta

Rakennuksista osa on purettu ja osa seisoo paikallaan, kenties hieman alkuperäisestä muuttuneena. Monet rakennukset liittyvät kiinteästi sekä Tampereen kaupungin historiaan että kaupunkilaisten henkilökohtaisiin muistoihin. Näyttely esittelee postikortteja, joissa on kuvattu Tampereen rakennuksia 1500-luvulta 1910-luvulle. Näyttelyn vanhin postikorttina esiteltävä rakennus on Messukylän vanha kirkko 1500-luvun alusta ja uusin Teknillinen opisto vuodelta 1915.

Postikorttien lähetysmäärät alkoivat kasvaa 1800-luvun lopulta alkaen. Samoihin aikoihin valokuvien ottaminen yleistyi. Kaupunkimaisemista ja nähtävyyksistä tuli pian suosittuja korttien aiheita. Kortista muodostui aikansa pikaviestin. Myös painotekniikan kehitys ja postimaksujen halpeneminen lisäsivät kuvapostikorttien suosiota.

Näyttelyn kortit ovat kaikki postin mukana kulkeneita. Kuvapuolen merkinnät ja käsialat kuvaavat omaa aikaansa. Kaikki näyttelyn 91 kpl korttia ovat arkkitehti, emeritus professori Kari Salosen postikorttikokoelmasta. Pienoisnäyttely sijaitsee Vapriikin kokouskäytävällä.