Ystävien joulu. Vapaaehtoiset mukana Postimuseon kokoelmatyössä

Ystävien joulu -näyttely esittelee kokoelmien parissa yhdessä vapaaehtoisten kanssa tehtävää museotyötä. Syksyn 2023 aikana postikorttityöpajoihin osallistuneet valitsivat käsittelemästään aineistosta noin sata joulu- ja uudenvuodenkorttia eri aikakausilta.

Vapaaehtoistyö on tärkeä osa museon toimintaa. Se täydentää kokoelmatyötä, ei korvaa sitä. Vapaaehtoisten avulla on voitu ottaa käsiteltäväksi kokoelmanosia, jotka ovat aiemmin odottaneet luettelointia. Postikorttikokoelma on tästä hyvä esimerkki: työpajoissa tehdyn korttien numeroinnin myötä kortti ja sen digitoitu kopio on helppo yhdistää toisiinsa, ja kortti löytää helpommin takaisin oikealle paikalleen käytön jälkeen. Kokoelma pystyy järjestyksessä ja on helpommin tutkittavissa.

Kokoelmasta on löytynyt pajailun ansiosta kiinnostavia kohteita, kuten Wivi Lönnille ja Santeri Alkiolle osoitettuja kortteja. Korttien luettelointi ja julkaisu Finna.fi-palvelussa on päässyt alkuun valikoitujen korttien myötä.

Vapaaehtoiset ovat mukana myös muussa museon toiminnassa, kuten tapahtumissa ja toimivat näyttelyiden vertaisihmettelijöinä. Suurin osa vapaaehtoisista on Postimuseon ystävät ry:n jäseniä.

Postimuseon ystävät ry on perustettu 1997, ja sen tarkoitus on tukea museon toimintaa, lisätä Postimuseon tunnettuutta, edistää toimialan harrastajien välistä yhteistyötä ja syventää postihistorian tuntemusta.