Demoskene talteen -hanke on käynnistynyt

Nuoria miehiä istuu pöydän ympärillä, jonka keskellä on kannettavia tietokoneita auki.

Demoskene talteen -hankkeessa digitoidaan demoskenen historiaa ja nykyisyyttä sekä tehdään ilmiöstä dokumenttielokuva. Tärkeänä osana on demoskenen harrastajien haastattelut. Hanke edistää demoskenen tunnettavuutta sekä kulttuuriperintöaineiston saatavuutta ja saavutettavuutta. Hanke on Postimuseon ja Vapriikin Pelimuseon yhteishanke ja kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Demoskene talteen -hankkeessa kerätään ja digitoidaan demoskeneen ja erityisesti sen sisäiseen kommunikointiin liittyvää aineistoa. Hanketta tehdään yhdessä demoharrastajien kanssa. Siinä haastatellaan vanhoja ja uusia demoskeneyhteisön jäseniä, ja muodostetaan käsitys siitä, mitä demoskene oli ennen ja mitä se on nyt. Demoskeneä tehdään tunnetuksi ja lisätään tietoisuutta demoharrastuksesta aineettomana kulttuuriperintönä.

Demoskene on kuulunut elävän perinnön kansalliseen luetteloon vuodesta 2020 alkaen. Demoskene on tarkoitus saada seuraavaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Dokumenttielokuva demoskenestä

Digitoidun aineiston ja haastattelujen pohjalta tuotetaan dokumenttielokuva, joka käsittelee demoharrastusta menneen ja nykypäivän näkökulmasta. Dokumentin tarkoituksena on tallentaa aito ja rehellinen kuvaus ainutlaatuisesta kulttuurista ja yhteisöstä sekä harrastuksen merkityksestä jäsenilleen.

Dokumenttia kuvataan suomalaisissa demotapahtumissa, kuten Assemblyssa, kesällä ja syksyllä 2024. Dokumentti toimii kulttuurillisesti arvokkaana tallenteena ja tuo demoskeneä näkyväksi muillekin kuin yhteisönsä jäsenille.

Demoskenen juuret ovat 1980-luvulla

Demoskene on kansainvälinen yhteisö, joka on keskittynyt demojen eli ohjelmointia, grafiikkaa ja ääntä luovasti yhdistävien reaaliaikaisten audiovisuaalisten esitysten tekemiseen. Ilmiö on lähtöisin 1980-luvulta.

Osana valtakunnallista vastuumuseotehtävää

Hankkeen toteuttavat Postimuseo ja Tampereen historialliset museot osana yhteistä valtakunnallista vastuumuseotehtävää, jonka erityisalana on viestintä, peli, posti ja digitaalinen elämä. Hankkeessa on erityisesti mukana Suomen pelimuseo. Hankemuseoiden näyttelyt sijaitsevat museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Demoskene talteen -hanke on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille sekä aineettoman kulttuuriperinnön digitointiin.