Uusi kirja Paketoituja unelmia kuvaa etäostamisen historiaa ja tulevaisuutta

Postimuseon uusi teos Paketoituja unelmia. Etäostamisen historia kaukomatkoista postimyyntiin ja verkkokauppaan kertoo etäostamisen historiallisen kaaren ensikertaa Suomessa tässä laajuudessa.

Viestin-julkaisusarjan teoksessa kerrotaan 1600-luvun ylellisistä etäostoksista, postimyynnin vakiintumisesta kulutusyhteiskunnan tavarataivaaksi sekä verkkokaupan läpimurrosta ja tulevaisuudesta Suomessa. Kirja syventää Postimuseon näyttelyä Paketoidut unelmat, joka on avoinna Vapriikissa 17.12.2023 asti.

Paketoituja unelmia. Etäostamisen historia kaukomatkoista postimyyntiin ja verkkokauppaan osoittaa, miten samat tekijät ovat vaikuttaneet kuluttamiseen niin 1600-luvun aatelistolla kuin nykyihmisillä. Ostamme ja kulutamme tuotteita ja palveluita tarpeeseen, mutta rakennamme niillä myös identiteettiämme ja saamme mielihyvää.

Teos vastaa kysymyksiin: Miten ostamisen kanavat ja järjestelmät ovat kehittyneet vuosisatojen aikana? Miten kuluttajia on houkuteltu etäkaupan pariin? Miten postimyynti on muuttunut tekniikan ja logistiikan kehityksen sekä digitalisaation myötä nykyisen kaltaiseksi verkkokaupaksi? Entä miltä tulevaisuus näyttää?

Kirjoittajien eri näkökulmat tuovat kirjaan monimuotoisuutta ja auttavat ymmärtämään etäostamisen ajallista jatkumoa. Kirja tuo ilmiöitä esiin kriittiseen mutta inhimilliseen ja samaistuttavaan sävyyn. Lukija voi sijoittaa itsensä osaksi tarinaa esimerkiksi käyttäjämuistojen kautta. Nostalgia on myös vahvasti läsnä.

Etäostamisen, postimyynnin ja verkkokaupan teemoja kirjassa käsittelevät tutkijat FM Jenna Peltonen, FT, dosentti Petri Saarikoski, FT, dosentti Rami Mähkä, FT, professori Anna Sivula, TaT, FM, Ekon. mag. Katriina Heljakka, TkT Arhi Kivilahti ja MA Anni Shepherd.

Postimuseon Viestin-julkaisusarjan toinen teos Paketoituja unelmia. Etäostamisen historia kaukomatkoista postimyyntiin ja verkkokauppaan ilmestyy marraskuun alussa. Kirja syventää museon näyttelyä Paketoidut unelmat, joka on avoinna 17.12.2023 asti museokeskus Vapriikissa Tampereella.

Postimuseon julkaisusarja Viestin tarttuu yhteiskunnallisesti merkittäviin ilmiöihin. Tutkimukseen perustuvat julkaisut valottavat viestintää eri kanteilta, sekä viestien sisältöjen että niiden liikkumisen näkökulmista. Ajankohtaisia ilmiöitä lähestytään nykyhetkestä kahteen suuntaan: historiaan ja tulevaisuuteen. Sarjasta on jo julkaistu teos Aamun lehti – Sanomalehtien jakelun historia ja tulevaisuus (2021).

Julkaisu on osa Postimuseon uudistumista kohti viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota yhdessä Tampereen historiallisten museoiden kanssa vuonna 2024.

Paketoituja unelmia. Etäostamisen historia kaukomatkoista postimyyntiin ja verkkokauppaan
Jenna Peltonen, Petri Saarikoski, Rami Mähkä, Mikko Nykänen, Maria Pietilä
Ilmestymisaika: 7. marraskuuta 2023

Kirja tulee myyntiin museokeskus Vapriikin museokauppaan ja Trafiikki-museoiden verkkokauppaan.