Tietoa esinekokoelmista

Konservaattori Maija Pennanen käsittelee historiallista tekstiiliä.

Tampereen museoiden kokoelmissa on noin 370 000 esinettä. Kokoelmia yhdistävä tekijä on Tampere ja Pirkanmaa, sillä suurin osa museoesineistä kertoo alueen ja sen asukkaiden historiasta. Esineet liittyvät niin arkeen, kulttuuriin kuin teollisuuteen. Mukana on esimerkiksi ryijyjä, kenkiä, koneita, taikakaluja, julisteita, kahvikuppeja ja tamperelaisen tekstiiliteollisuuden esineistöä. Kokoelmien parissa tehtävä työ tähtää siihen, että niiden kertomat tarinat saavuttaisivat nykyiset ja tulevat tamperelaiset.

Esinekokoelmien parissa työskentelee noin 20 museoammattilaista: tutkijoita, konservaattoreita, konservointityöntekijöitä ja museomestareita. He huolehtivat esinekokoelmien järjestämisestä, säilytyksestä, konservoinnista, luetteloinnista, digitoinnista, tiedonhallinnasta ja asiakaspalveluista.

Kokoelmat kasvavat pääasiassa lahjoituksin ja aktiivisesti dokumentoimalla nykyajan ilmiöitä. Jokaista hankintaa harkitaan tarkkaan, sillä kokoelmat ovat jo monelta osin hyvin kattavat ja tilaa uusille kokoelmille on rajallisesti. Vain pieni osa on kerrallaan esillä näyttelyissä. Lisäksi kokoelmien aarteita voi selata verkossa Siiri-tietopalvelussa.

Kokoelmapoliittinen ohjelma