Hämeen museon kokoelma

Hämeen museon toimivuodet olivat 1907–1969. Museon kokoelman ydin on Tampere-kuvat 1860-luvulta lähtien. Keskeisimpiä teemoja ovat Tampeen kaupunkikeskusta ja teollistuminen. Hämeen museo dokumentoi katoavaa Tamperetta 1910-luvulta lähtien. Ensimmäinen museon tilaama dokumentointi oli teiskolaisen Kaarlo Mäkisen tekemä. Hän kuvasi Kyttälässä ja Juhannuskylässä ennen alueiden täydellistä purkamista vuonna 1912.

Hämeen museo panosti tallennustyöhön 1920-luvun puolivälissä ja seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa kuvien määrä lisääntyi huomattavasti. Kartunnan kasvaessa Hämeen museoseura päätti perustaa yhdessä Tampereen historiallisen seuran sekä Tampereen kameraseuran kanssa kuva-arkistotoimikunnan, johon pyydettiin mukaan edustajat Aamulehdeltä, Kansan Lehdeltä sekä Tammerfors Aftonbladetilta. Toimikunta perusti vuonna 1935 Hämeen – Satakunnan kuva-arkiston. Sen tehtävänä oli kerätä kuva-aineistoa laaja-alaisesti silloisen Hämeen alueelta aihealueinaan: maisema-, rakennus-, työ-, esine- ja henkilökuvat. Lisäksi järjestettiin valokuvauskilpailuja: Häme kuvina (v.1935), Tampere pihan puolelta (v.1935) sekä Pispala ja Tahmela (v.1937). Tarkoituksena oli vain väliaikaisesti tallettaa kuvat Hämeen museoon, mutta kun Tampereen havittelema maakunta-arkisto jäi Hämeenlinnaan, niin toimikunta päätti liittää kuvat Hämeen museon kokoelmiin vuonna 1938. Tämän jälkeen uusia kuvia ei enää kirjattu omaan arkistoluetteloon, vaikka nimellisesti kuva-arkisto jatkoi toimintaansa aina vuoteen 1954 saakka.

Fotografiklubben i Tammerforsin jäsenet ovat aktiivisesti kuvanneet varhaista Tamperetta. Klubbenilaisten kuvaustoiminta on kartuttanut Hämeen museon kokoelmaa noin 20 000 valokuvalla.  Kuvat ovat pääosin lasinegatiiveja sekä skiopticondioja. Kuvaajina ovat olleet ajan merkittävimmät ammatti- ja amatöörikuvaajat: Konstantin Hakulin, Svante Lagergrén, Niels Rasmussen, Arthur Laurent sekä William Lomax, Bernt Blom ja Werner Gestrin.

Hämeen museon kokoelmassa on myös henkilökuvia, joista vanhimmat ovat 1850-luvulta. Yksittäiset visiittikortit ja visiittikorttialbumit ovat osittain tunnistettuja. Niin sanotussa Häme-kuvastossa on kuvia eri paikkakunnilta sekä kansatieteellistä aineistoa. HM on Hämeen museon lyhenne kuva-arkiston kokoelmissa. Diaarinumeroltaan HM-alkuiset kuvat kuuluvat täten Hämeen museon kokoelmaan.

Valokuvia Hämeen museon kokoelmasta: