Tukijat

Joukkorahoitus

Suomen pelimuseon joukkorahoituskampanja oli huikea menestys. Mesenaatteja tuli mukaan yli 1100 ja rahaa saatiin kerättyä lähes 86 000 euroa. Suurkiitos kaikille hanketta tukeneille ja siinä avustaneille!

 • Saku Taipale
  Jarno Jokinen
  Miska Fredman & Perhe
  Skrolli ry
  Tapani N. Liukkonen

  Mervi Huhtinen
  Touko Rajala
  Saul Forss
  Henri ”[AZRM]Gema” Rantala
  Kati Alha

  Aketzu
  Petri Leskinen
  Paula Leskinen
  Pyry Leskinen
  Matti Isotalo

  Jussi Jokinen
  Karoliina Keso
  Touko Heikkinen
  Taruelma Heikkinen
  Jouka Heikkinen

  Kaisla Heikkinen
  Tuomo Heikkinen
  Jorma P. Vokkolainen
  Joni Ilmasti
  Lotta Ilmasti

  Ahvo ilmasti
  Oiva Ilmasti
  Alma Ilmasti
  Usko Ilmasti
  Tomi Salmi

  Ville Helttunen
  Kalle Jokinen
  Hannu Viitala
  Joni Lyijynen
  Susanna Mäki

  Jani ”psaijai” Kärkkäinen
  Olli-Poika Parviainen
  Tommi Tossavainen
  Antti Salomaa
  Paula Salomaa

  Tuure Salomaa
  Aino Salomaa
  Jani Liesmäki
  Alasin Media Oy
  Jaakko Kemppainen

  Petri Kekarainen
  Tuula Kekarainen
  10tons Oy
  Ville Ranki
  Harri Leskinen

  Jarkko Lehti
  Sauli Kiviranta
  Antti Miettinen
  Mika Alatalo
  Simo Autio

  Antti Iiskola
  Iida Iiskola
  Elli Iiskola
  Auvo Salmenharju
  Erika Kallinen

  Merja Vedenjuoksu
  Tuija Linden
  Jari Laitinen
  Jaakko Suominen
  Juha Vuorela

  Kimmo Tapala
  Hanna Tapala
  Mika ”Velho” Suikkanen
  Jari Pauna
  Mikko Räkköläinen

  Mikko Meriläinen
  Joni Viholainen
  Marianna ”Kisu” Leikomaa
  Pasi Välkkynen
  Lauri Anttila

  Pyry Takkunen
  Ilari Valta
  Marko Järvelä
  Toni Kuokkanen
  Tanja Kuokkanen

  Joe Kuokkanen
  Vanda Kuokkanen
  Elmo Kuokkanen
  Ville Wessman
  Turkka Tiainen

  Jukka Oksanen
  Lauri Härkänen
  Niko Heikkilä
  Petri Nurminen
  Eerik Kuoppala

  Leena Nykänen
  Anttiolli
  Juuso Tulisalmi
  Miikka Salonen
  Ilkka Savo

  pesku
  Jukka Varsaluoma
  Olli Siiki
  NYYRIKKI
  Juha Hämäläinen

  Niko Nirvi
  Esa Tuominen
  Jyri Piirainen
  Minna Piirainen
  Essi Heinonen

  Julia Virta
  Jesse Piirainen
  Annakaisa Kultima
  Riku Järvinen
  Hale Määttänen

  Juha Tossavainen ”Tossu”
  Suvi Jalli
  Vesa-Pekka Jalli
  Tuikku Jalli
  Ilmari Kavén

  Juha Nykänen
  Seppo Taavila
  Jenni Sahramaa
  Risto J. Hieta
  Timo ’xfactor’ Snellman

  Riikka Kopola
  Annukka Savisaari
  Jani ”Kermo” Keränen
  Inari Lyyra
  Nikolas Broman

  Aki Järvinen ja perhe
  Jussi Pekka Kasurinen
  Jarno Tuominen
  Heidi Räsänen
  Jouni Matero

  Veijo Tuomisto
  Yrjö Fager
  Astikainen Risto
  Astikainen Lauri
  Joni Rämö

  Helena Virtain
  Teemu Haila
  Janne Kantola
  Jukka O. Kauppinen
  Astikainen Suvi

  Miriam Luotsila
  Risto Astikainen
  Mikko ‘Ave’ Riikonen
  Jarkko Saarinen
  Jarkko Rytkönen

  Anttu Koski
  Vesa Mikkola
  Jenny P. Eetu H.
  Juha Joki
  Perhe Laukkarinen

  Ville Vierimaa
  Matias Wilkman
  Jari Kantomaa
  Vesa Toivonen
  Matti Hirvonen

  Santeri Honkavuori
  Raoul Plommer
  Kimmo Puranen
  Taneli Kolppanen
  Henrik J. Kaakkolammi

  Erno Vanhala
  Mikko Maununen
  Hannu Pärssinen
  Kari Asikainen
  Henriikka Helpiölä

  Antti Svenn
  Olli V. Vakkala
  Petri Saarikoski
  Rojola
  Esa Toikkonen

  Kimmo Rousku
  Joni Hatanmaa
  Toni Kinnunen
  Juho Mikko Anttila
  Petteri Koivisto

  Mika Yrjölä
  Seriously
  Lotta & Titta Tossavainen
  Frogmind
  Ken sent me

  Mikko Myllymäki
  Juha Papunen
  Tuomas Riekkinen
  Elina Koskinen
  Henrik Saari

  Ville-Mikael Tuominen
  Laura Rautava
  Mikko Manninen
  Pekka Aakko
  Jarkko Rotstén

  Erik Heikkinen
  Antti ”DOGSTER81” Koiranen
  Markus Vuorio
  Saija Kattelus
  Grand Cru

  Jani Palmu
  Ilkka R
  Joni Karsikas
  Neogames Finland ry
  toiminto

  Mikko Mustalampi
  Secret Exit
  Mikael Salokannas
  Tuomo Pekkanen
  Joonas Iivonen

  Panu Peltola
  Jukka Wahala
  Antti Kökkö
  Juuso Finne
  Oras Tynkkynen

  Luka Lindqvist
  Juha Inkeroinen
  Otto Inkeroinen
  Elias Huutoniemi
  Juulia Hakunti

  Harri Susi
  Ville Hakala
  Anna Hakala
  Alma Hakala
  Retrolordi

  Heidi
  Topi
  Satu
  Petri
  Mikko Nuppola

  Jukka Korhonen
  Teemu Kilpeläinen
  Maire Rantala
  Hannes Karhumaa
  Pasi Niinimäki

  Viliina Julkunen
  Tatu Laine
  Santtu Huotilainen
  Jaakko Pulkkinen
  Anna Jouppi

  Tieto-Velju Oy
  Terhi Hietikko
  Ilkka Koho
  Hanna Aarnio
  Pekka Aarnio

  Kalle Wuoti
  Mika Ahvonen
  Jorex The King
  Mika Apell
  Jaakko Huovinen

  Mika Lappalainen
  Tatu Siltanen
  Antti Stén
  Riina Murtonen
  Miia Huttu

  Matti Haapaniemi
  Johanna Puustinen
  Otto Ruokonen
  Tea Antila
  Miika Hämynen

  Timo Poranen perheineen
  Esko Antero Blomroos
  Erik Crouch
  Mika Lehtinen
  Ville-Veikko Lehtinen

  Petri Lehtinen
  Eero Vainionkulma
  Cougarsmane
  Jukka Pihlajamäki
  Mikko Hänninen

  Niko Pötry
  Juhapekka Ollikainen
  Super Stardust
  Luke Perkele
  Gary Forzario

  Asser Lähdemäki
  Eemeli Sorri
  Veli-Pekka Hämäläinen
  Miia Lyyra
  Anniina Havukainen

  Veikko Sariola
  Hanna-Mari Kuivalainen
  Anu ”Thoriel” Seilonen
  Mikko Arvola
  Veera Arvola

  Epi Hämölä
  Antti Jaatinen
  Sunnu Melakoski
  Juuso Laitinen
  Nerri

  Jani Koskela
  Anu Koskela
  Aaro Koskela
  Anni Koskela
  Niko Martiskainen

  Petra Kotro
  Tony Högman
  Mammo
  Juha Liias
  Petja Liias

  Tinja Liias
  Enja Liias
  Sonja Liias
  Milja Liias
  Panu Åkerman

  Maria Åkerman
  Vilho Åkerman
  Kosti Åkerman
  Jaakko Ryssy
  Jani Kiviharju

  Jarno Luoma-Nirva
  Petteri Kallio
  Tapio Pylväs
  Vuokko Pylväs
  Maija Kiviharju

  Matti Kymäläinen
  Tommi Jokinen
  Harri Granholm
  Tapio Rantala
  Aleksi Väkiparta

  Jouni Peltola
  Seppo Raudaskoski
  Jussi Talaskivi
  Petri Paavola
  Juril Koistinen

  Hanna-Kaisa Häsä
  Miko Häsä
  Tommi Rintamaa
  Hannu Kumpula
  Alisa Korpela

  DWL Puavo
  Miia Syrjä
  Mikael Salo
  Aku Hänninen
  Aino Havukainen

  Sami Toivonen
  Anna Havukainen
  Miina Havukainen
  ?_?
  Timo Taskinen

  Teemu Riipinen
  Teemu Lahtinen
  Lauri Nykänen
  Jussi ”Hogbert” Savola
  Jari Huilla

  J. Alatalo
  Ville Häkli
  Pasi Hytönen
  Aki Koskinen
  Leena Reinsalo

  Jetro Suni
  Lauri Nieminen
  Mikko Hyyti
  Nina Teerimäki
  Kalle Henrik Siukola

  Emmy Kurjenniemi
  Eetu Suoranta
  Henri Vilminko
  Marko Nyby
  Jari Laahanen

  Mikko Järvinen
  Eeva Pohjonen
  Arttu Piironen
  Matti Koskinen
  Nella Vuorinen

  Sannastiina Koskinen
  Jouni Paakkinen
  Anne Laahanen
  Meeri Kangasmäki
  Bemmu Sepponen

  Rami Taipale
  Jukka Eklund
  Tuomas Kuusniemi
  Väpä
  Kari J. Järvinen

  Timo Metsäjoki
  Jarno Paavola
  Jouni K. Seppänen
  Heimlander
  Torsti Kärkkäinen

  Kari T. Salonen
  Anton Rautanen
  Juha Mönkäre
  Tommi Uitti
  Anne Nykänen

  Toni Nieminen
  Ari-Matti Piippo
  Henri Huittinen
  Leo Huittinen
  Kirsi Huittinen

  Henri Vuorenmaa
  Jussi Rantama
  Timo Stordell
  Marko Valkeejärvi
  Hannu Lång

  Sini Lång
  Seppo Seppälä
  Tikkurila Oyj
  Eemeli Koskinen
  Aki Kuusela

  Toni Rönkkö
  Johtaja A. Tamminen
  Hannu Simonen
  Metsis
  Mike Arvela

  Sami Tyni
  Tiina Tyni
  Minerva Tyni
  Ville Tyni
  Unkka

  Jenni Ahola
  Joona Purkamo
  Ville Haikola
  Raine Kelkka
  Jukka Alanen

  Kristian Kiri
  Markus Kallatsa
  Risto Oikarinen
  Johanna Hulkko
  Jussi Kallioniemi

  Nuutti Kallioniemi
  Kosti Kallioniemi
  Selja Kallioniemi
  Tuomas Ollila
  Johannes Ollila

  Salama ja Kosmo Petänen
  Jori ”Kwelnener” Korpelainen
  Tuomas Salo
  Kulmala Mikko
  Kulmala Laura

  Kivelä Eija
  Kivelä Eetu
  Kivelä Jutta
  Arto Siili
  Ville Kaukonen

  Ari Ahonen
  Lari Tuomisto
  Aleksi Huhta
  Johanna Niiranen
  Antti Koivisto

  Janne Current
  Marko Siitonen
  Margarethe Olbertz-Siitonen
  Neela Siitonen
  Alma Siitonen

  Jussi Rasku
  Suvi ”Suviko” Korhonen
  Markus Niiranen
  Piia Määttä
  Jani Wahlman

  Tero Mäkelä
  Housemarque
  Fragment
  Rami Setälä
  Jarmo ”Jami” Kärppä

  Hanna Jokinen
  Joel Lehtinen
  Tommi Lehtinen
  Jaakko Koskenkorva
  Oliver Söderström

  Pasi Yliuntinen
  Saara Södervall
  Liisa Södervall
  Tiina Södervall
  Pekka Södervall

  Ville Nurmi
  Juha Reiman
  Jussi Teirikangas
  Tiina Malinen
  Tanja Sihvonen

  Juha Nuutinen
  Tampereen Kulttuurikamari Oy / Tullikamari
  Jarkko Juoperi
  Antti Hallamäki
  Jonna Koivisto

  Tapani Pihlajamäki
  Jesse Karhu
  Visa Toivonen
  J. Salonen
  Supercell

  Elsa Oinasmaa
  Eetu Oinasmaa
  Perhe Ahlfors-Virhiä
  Tuomas ’tugi’ Salminen
  Raine Koskimaa

  Tommi Uschanov
  Ruokonen MikaMika
  Pauli Tuominen
  Tarja Hemminki-Tuominen
  Kerttu Tuominen

  Amanda Tuominen
  Juho Kuorikoski
  J. Jokipii
  Mika Lehtonen
  Marko Kanerva

  Kimmo Roimela
  Petteri Heinimaa
  Blitzie
  Leena Heino
  Ville Laulaja

  Petra Laulaja
  Nea Laulaja
  Timo Yli-Hemmo
  Juho Yli-Hemmo
  Ilari Mäkinen

  Moido Games
  Valtteri Vento
  Miska Jaatinen
  Leif Obe Sandholm.
  Kristiina Lehto ”Krissu”

  Mikko Vallin
  Mikko Vikman
  Jami Ulmanen
  Juha Västilä
  Jari Rangell

  Mindfield Games
  Virtanen Harri M
  Heikki Hutri
  Valtteri Lahtela
  Petri Virkkala

  Marko Latvanen
  Olli Valjakka
  Patrick Juuti
  Kai Koivisto
  Janita Junttila

  Kimmo Kipe Vääriskoski
  Irrette Cziezerski
  Famiko
  Veli Liikanen
  Akseli Virtanen

  Petri Jones
  Colossal Order Oy
  Anne Lindberg
  Jaakko Ruutiainen
  Tommi Lampila

  Suvi Lampila
  Satu Lampila
  Sade Lampila
  Markus Mikko Mikael Ylänen
  Pertti B) Huuskonen

  Mikko Perämaa
  Aatu Dorochenko
  Anton Tegelman
  Petri Maaninka
  Ilona Santavaara

  Johannes Rajala
  Jussi Santaniemi
  Kata Ervasti
  Juha Häggman
  Vesa-Matti Karumäki

  Jukka Väänänen
  Jaana Lindblad
  Mika Lindblad
  Juuso Lindblad
  Sara Lindblad

  Lassi Hakala
  Koutonen Jussi
  Mika Tiainen
  Neracchan
  Mikko Tähkänen

  Lauri Ikola
  Lotta-Liisa Joelsson
  Ville Vihersalo
  Mirva Sadenharju
  Mikko Sadenharju

  Silja Sadenharju
  Samuli Katko
  Kristian Kuisma
  Ari Multamäki
  Henrik Karelo

  Uoti Helin
  Antti Koskimäki
  Joni Räsänen
  Peculiar Gamer
  Lasse Kleemola

  Erno Hellsten
  Jyri Raukola
  Matti Juhani Lammi
  Jani Suhonen
  Tuomo Notkola

  Lazy Retroist
  Oskar Wistbacka
  Ollipekka Sinisalo
  Eetu Kejonen
  Jani Hanka

  Jaakko Hanka
  Eeva Hanka
  Petri ”viaton” Kukko
  Taija Remus-Lehtinen
  Ismo Oksanen

  Jaakko Stenros
  Mari Eskelinen
  Lasse Mattila
  Lotta Rajamäki-Mattila
  Lydia Mattila

  Antti Penttinen
  Ville Wikström
  Next Games
  Noora Klaavu
  Seppo Säämäki

  Johanna Koho
  Antero Koho
  Ilpo Oksanen
  Remedy
  Lasse Oksanen

  Jani Sippola
  Vesa Luoto
  Jussi Rinta-Opas
  Terhi Hainimo
  AKI

  Teemu Sipilä
  Anna Missilä
  Miika J.K. Halmela
  Retrolordi
  Henrik Nylund

  Katriina Nylund
  Sylvi Nylund
  Tilda Nylund
  Ossian Nylund
  Auri Savonen

  Kati Savonen
  Kimmo Savonen
  Pekka Koukkula
  Perhe Bifeldt
  Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

  Mika H
  Pekka Hietaniemi
  Jussi Omaheimo
  Pasi Kangas
  Lulle

  Marko Akkanen + perhe
  Katja Härkönen
  Ville Halonen
  RedLynx
  a Ubisoft studio

  Juha Köönikkä
  Jarmo Koskinen
  Noora Koskinen
  Anni Koskinen
  Isto Yrjönen

  Sauli Yrjönen
  Another Castle
  Tuomas Pulliainen
  Outi Pulliainen
  Minttu Pulliainen

  Eetu Pulliainen
  ION
  Aleksi Immonen
  Markus Salo
  Piia Yrjönen

  Hannu Pihkala
  Leena-Maija Pihkala
  Auli Tikkanen
  Ville Tanni
  Teemu Pulkkinen

  Tuuli Teittinen
  Jani Schulze
  Liisi Schulze
  Marika Schulze
  Anni Schulze

  Antti Mustakangas
  Hans Byxor
  Antti Mäkelä
  Satu Mäkelä
  Lasse Heikki Sakari Simola

  Peliosuuskunta Expa / IGDA Finland Jyväskylä Hub
  Kari Kujala
  Markku Makkonen
  High Score
  Riku Seppälä

  Sofia Digital / Outer Rim alumni
  Olli Sotamaa
  Vekku Kiesiläinen
  Toni Uimonen
  Veikka Uimonen

  Osmo Suominen
  Traplight Games
  Santtu Salminen
  Juha Kivelä
  Jaakko Makkonen

  Vappu Makkonen
  Tyko Makkonen
  Livia Makkonen
  Leona Makkonen
  Shan Luolin

  Saku Mäkipää
  Reko Ukko
  Antje Helin
  Jenni Ahlapuro
  Joonas Samposalo

  Lasse Pääkkönen
  Aatu Luotonen
  Jari Kalevi Niemi
  Mikko Saari
  Jonas Mustonen

  Cecilia Lindström
  Emil Sågfors
  Tuomo Nyrhilä
  Riku Neuvonen
  Greener Grass

  Kalle Paimen
  Janne Lehtinen
  Juho Järvi
  Teemu Ahlfors
  Jenna Ahlfors

  Mika Simula
  Sini Laurén
  Janne Kanerva
  Mirja Kanerva
  Mika Kaija

  Anna ”Afeni” Kaija
  Teppo Kauppinen
  Jari Kallio
  Venla Kallio
  Mika Alatalo

  Teemu Sainio
  Lotta Sainio
  Elsa Sainio
  Tuomas Sainio
  Hanna-Leena Sainio

  Aapo Siivonen
  Mari Jalava
  Miikka Hulkkonen
  Oskari Hulkkonen
  Piia Hulkkonen

  Samuel Hulkkonen
  Paavo Maanpää
  Jason Pulkkinen
  Petri A. Räty
  Antti Kaakinen

  Santeri Kaakinen
  Juhana Kaakinen
  Minna Ristamäki
  Anne Mehtola
  Simo Tynkkynen

  Heini Hämäläinen
  Markus Lindfors
  Jari Salin
  Joni Nousiainen
  Marko Martikainen

  Ville Silvasti
  Janna
  Joonas
  Tanja
  Mikko

  Anna Koskinen
  Mikko Koski
  Rami Erkkilä
  Tampereen yliopisto
  SIS

  Game Research Lab
  Jaakko Penttinen
  Tuomas Rantala
  Minna ja Eemil Helynen
  Juho Sipola

  Samu Hämäläinen
  Marjaana Hulkko
  Juuso ”Javeliin” Hämäläinen
  Antti Kairus
  Eemu Bertling

  Ahmed Juusto
  Matti Hocksell
  Ville Vatanen
  Aku Lehtonen
  Heikki Tyni

  Sami Vihervaara
  Tiina V.
  Owland Oy/RealGames
  Pentti Soukka
  Spiikki / Nalleperhe

  Eveangel / Nalleperhe
  Jukka Heino
  Timo Korkalainen
  Eetu ”Harrowed” Mattila
  Tuomas Aunola

  Mikolas Hämäläinen
  Eino Hämäläinen
  M. Hiltula
  Laura Uusitalo
  Esko Arajärvi

  Elina Arajärvi
  Silja Arajärvi
  Pekka Tapio Ranta
  Jouni Pimiä
  Markus Valkonen

  Tero Lahti
  Klaus Törnkvist
  Jussi Hattara
  Eero Hattara
  Heta Seinä

  Marko Wallin
  Petteri Kallio
  Ville Ranto
  Lassi Veikkonen
  Karoliina Veikkonen

  Mio Veikkonen
  Henni Veikkonen
  Lasse Leppänen
  Liisa Lenkkeri
  Aivi Lenkkeri

  Antti Lähde
  Miikka Lehtonen
  Andrew Hindle
  Janica Hindle
  Elsa Hindle

  Freja Hindle
  Jarkko Kytölä
  Jorma Oksanen
  Eero Korpelainen
  Maarit Korpelainen

  Olli Korpelainen
  Veli-Matti Korpelainen
  Harri Keränen
  Mikko Taskinen
  Laura Ruusuvuori

  Jani Pajarinen
  J-P Aaltonen
  Iivari
  Oosa
  Aava

  Miina
  Mikko
  Annika Westergård
  Toni Järvinen
  Kalervo Oikarinen

  Joanna Numminen
  Juha Harju
  Hanna-Maija Kärkelä
  Janne Koistinen
  Joni Koistinen

  Markus Manninen
  Saku Setälä
  Mentsi
  Jani Mäntysaari
  Jooel Korpi

  Hanna Savolainen
  Markku Syrjä
  Eveliina Syrjä
  Aleksi Leskinen
  Ilona Lamminen

  Kari Jakobsson
  Eemi Fagerlund
  Leena Peippo
  Lauri Tiainen
  Zamdee

  Juha Kauppila
  Maija Vilppo
  Mari ja Marko Poutiainen
  Eero Laine
  Erkka Lehmus

  Lillian Jensen
  Aukusti Saarinen
  Kalle ”Kassi_90” Sievänen
  Antti Nyyssönen
  Joni Alava

  Heli Alava
  Aida Alava
  Jiro Alava
  Joe Macey
  Anna-Leena Macey

  Onni Alfred Macey
  Petri Sarasvirta
  Riku Laahanen
  Samuli Kangaslampi
  Ville Häkkinen

  Eija Isoviita
  Maiju Oikarinen
  Katja Korhonen
  Chris Skog
  Teemu Mattila

  Mikko Lehtola
  Kimmo Lahdensivu
  Markus Lehtinen
  Marko Kärkelä
  Jerry Lehtisyrjä

  Olli Santala
  Jani Lainesalo
  Samuli Häyrynen
  Eva Laakso
  Tiandu Zhao

  Mikko Aho
  Eero Rantanen
  Seppo Vuori
  Aino Pirinen
  Leo Pirinen

  Jani Pehkonen
  Liina Härkönen
  Riina Ojanen
  Olli Alatalo
  Elina Alatalo

  Joni Valtanen
  Krista Tonteri
  Jani Karttunen
  Henri Räsänen
  Nina Liukonen

  Mika Hannola
  Särkänniemi
  Jyri Harakka
  Antti Puranen
  Mikko Seppänen

  Elisa Wiik
  Tuomas ”Fisu” Nokkala
  Joose Puustinen
  Lauri Laivo
  Lauri Holm

  Mika Ojalehto
  Juha Alm
  Tuomo Sokero
  Iceflake Studios
  Santeri Sankila

  Mikko Sauna-aho
  Mikko Lammi
  Jari Mäkinen
  Lauri Lahti
  Maija Eskola

  Tuomas Eskola
  Suvi Eskola
  Manu Eskola
  Sisu Eskola
  Johanna Puustinen

  Jussi ja Lilja Palola
  Aino Valovirta
  Onni Simola
  Marko Jouste
  Tommi

  Tiina
  Siiri
  Verneri
  Veera
  Tomi Hämäläinen

  Helinä Kytönen
  Mika ”mikron” Hyvönen
  Taneli Lukka
  Rudi Rutanen
  Tuulia Turtia-Rutanen

  Tuomas Rutanen
  Sonja Mäkinen
  Sakari Luumi
  Petri Lappalainen
  Anssi Vaalio

  Lassi Maasalo
  Oskari Lydén
  Timo Puputti
  Pyry Lehdonvirta
  Marko Haarni

  Antti Malin
  Mare Fagerlund
  Mari Viitanen
  Kapteeni Pepso
  Leena Kähkönen

  Janne Kähkönen
  iikki
  Thomas Jensen
  Natalia Sulkama
  Mikko-Tapani Larinen

  Emilia Tukio
  maximi
  Kalle Malin
  Ahti Soilamaa
  Vihaaja Sami

  Henna N.
  Aki Sivula
  Turo Salakari
  Joonas Säe
  Tapio Puputti

  Nanne ”Nova” Kukkura
  Arto Paasovaara
  Timo Jämsä
  Jukka Vuorinen
  Anssi Viitala

  Erno Peltonen
  Hanna Järvinen
  Matti Veekamo
  Riku Olkkonen
  Vili Lehdonvirta

  Tuukka Leppänen
  Niko Riissanen
  Sini-Krista Pulkkinen
  Joona Riissanen
  Sanni Riissanen

  Iina-Eerika Riissanen
  Jaakko Rajakallio
  Katju Selkälä
  Jenna Ruokolainen
  Tomi ”bgt” Suovuo

  Pekka Tanskanen
  Maarit Tanskanen
  Teemu Toivola
  Jaakko Ojalehto
  Henri Virtanen

  Jari-Matti Mäkelä
  Sini Stenbacka
  Ari Seppi
  Pekka Lehtonen
  Heidi Parisod

  Petri Isomäki
  Toni Fadjukoff
  Juho ”Kingis_E” Keskinen
  Jussi Koski
  Teemu Määttänen

  Lauri Kultima
  Kaisa Kultima
  Hanna Kultima
  Liisa Kultima
  Matti Kultima

  Matti Saarinen
  Arja Heikkala
  Ville Ronkainen
  Joona Suhonen
  Hannu-Henrik Kuittinen

  Joel Kinnunen
  Tuomo Leino
  Henri Luhtala
  Tommi Raukola
  Pikkupeikot, hatlijat, keijust, menninkäiset ja päivänsäteet.

  Erkki ’Ek1’ Seppä
  Jenni Kauppinen
  Matti Salonen
  Teemu Matilainen
  Timo Nummenmaa

  Liisa Ojala
  Tomi Nummenmaa
  Jussi Sulin
  Risto Mäki-Petäys
  Valhe Kouneli

  Jarkko Jortikka
  Ville Kankainen
  Taru Rokka
  Riina Kangasluoma
  Silpa Forsman

  Marko Silvennoinen
  Bergström – Pirinen

Ihmisiä Pelimuseossa.

Joukkorahoitukseen osallistuneet yritykset ja yhteisöt

Supercell, Housemarque, Colossal Order, Skrolli, Alasin Media Oy, Secret Exit, Next Games, Tikkurila Oyj, Remedy, High Score, Fragment Production, EXPA JKL, Seriously, Sofia Digital/Outer Rim alumni, Neogames Finland ry, Etelä-Satakunnan Puhelin Oy, Greener Grass, Another Castle, Tieto-Velju Oy, Moido Games, Famiko, Grand Cru, Traplight Games, Mindfield Games, RedLynx a Ubisoft studio, 10tons, Tampereen Tullikamari, Frogmind Games, Peliosuuskunta Expa/IGDA Finland Jyväskylä Hub, Iceflake Studios, Särkänniemi, Tampereen yliopisto/SIS/Game Research Lab ja Owland Oy/RealGames.

Pelimuseon näyttelyssä paljon ihmisiä.

Kampanjassa avustaneet tahot

Varsinaisten joukkorahoittajien lisäksi kampanjaa ovat olleet tukemassa lukemattomat muut tahot, kuten Pelit-lehti (www.pelit.fi), joka on toiminut suomalaisen pelaamisen äänenkannattajana jo vuodesta 1992, pelisivustot Dome.fi ja V2.fi, tietokonekulttuurin erikoislehti Skrolli sekä viestintätoimisto Visionist. Avoin Tampere -ohjelma on tukenut hankkeen valmistelua rahallisesti. Heikki Tyni avusti joukkorahoituskampanjan suunnittelussa. Kiitokset myös pelimuseon paitojen suunnittelijoille eli Hanna Jokiselle (Suomipelit-paita), Jani Nummelalle (Delta-paita) ja Minna Salomaalle (Wings-paita)!