Pirkanmaan maakuntamuseo

Paikalliskulttuuri

Pirkanmaalla on noin 100 museota, joista suurin osa on pieniä paikallismuseoita, joilla ei ole omaa museoammatillista henkilökuntaa. Paikalliskulttuuritoiminta koostuu paikallismuseoiden neuvonnasta ja kehittämisestä, paikalliskulttuuria vaalivien yhteisöjen neuvonnasta sekä paikalliskulttuurityön tiedottamisesta ja yhteistyön kehittämisestä. Paikallismuseoiden yhteyshenkilönä toimii maakuntamuseotutkija koko Pirkanmaan alueella. Vuonna 2017 käynnistynyt Seutumuseo jatkuu uudella kaksivuotiskaudella 2022-2023 Tampereen kaupunkiseudun kunnissa (Kangasala, Lempäälä, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi). Seutumuseosta voit lukea lisää täältä.

Paikalliskulttuuritutkija neuvontakäynnillä. Kuva Tuija Visuri.

Maakuntamuseo valvoo ja ohjaa Museoviraston myöntämien paikallismuseoiden hankeavustusten käyttöä ja neuvoo avustusten hakemisessa. Kuntien ja yhdistysten omistuksessa oleviin museoihin tehdään maksuttomia neuvontakäyntejä ja puhelin- ja sähköpostineuvonnalla voidaan auttaa myös yksityisten museokokoelmien haltijoita.

Maakuntamuseo pyrkii toimimaan museoiden tietopankkina Pirkanmaalla. Tarjolla on neuvontaa mm. esineiden varastointiin ja luettelointiin sekä näyttelyiden suunnitteluun ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilauksesta voimme myös tehdä projekteja liittyen museon kehittämiseen tai kokoelmien dokumentointiin. Maakuntamuseo tarjoaa paikallismuseoille kokoelmahallintaa varten räätälöityä Siiri-tietokantaa. Mukana on jo 20 museotoimijaa Pirkanmaalta.

Museorakennusten korjausneuvonnasta vastaavat ensisijaisesti maakuntamuseon perinnerakennusmestari ja rakennustutkijat. Esineiden hoitoon liittyvää neuvontaa saa myös museokeskus Vapriikin konservaattoreilta ja valokuvien luettelointineuvoja valokuva-arkistosta. Taideteoksiin ja julkiseen taiteeseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo Tampereen taidemuseo.

Paikallismuseot painivat yhteisten haasteiden kanssa ja siksi on tärkeää kehittää yhteistoimintaa museoiden välille. Maakuntamuseo järjestää koulutusta alueen museoväelle mm. maakunnallisten museopäivien muodossa ja ajankohtaisia asioita, kokemuksia ja yhteistyöideoita jaetaan myös seutufoorumitapaamisissa verkossa. Lisäksi maakuntamuseo julkaisee Museokelloa, joka on Pirkanmaan kulttuuriympäristö- ja museoasioiden vuosittainen inspiraatio- ja tiedotuslehti.

Paikallismuseoavustukset

Mistä voi hakea avustusta paikallismuseotoimintaan?

Museovirasto myöntää paikallismuseoiden hankkeisiin harkinnan varaisia avustuksia, joiden hakuaika on syksyllä. Avustukset ovat keskimäärin muutama tuhat euroa. Hankkeen omarahoituksen tulee olla vähintään 20 %. Avustusta haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Lisätietoa avustusten hausta saa Museovirastosta ja maakuntamuseotutkijalta.

Hämeen museoseura ry jakaa pieniä avustuksia toukokuussa. Museoseuran avustusta ei myönnetä kunnallisille museoille.

Opastettu kierros Sääksmäen kotiseutumuseolla. Kuva Miia Hinnerichsen.

Ketkä ja mihin voi hakea Museoviraston avustuksia paikallismuseoiden hankkeisiin?

Avustuksia voivat hakea museota ylläpitävät kunnat, yhdistykset ja säätiöt, mikäli museotoimintaan ei saada valtionosuutta. Museolla on oltava ainakin kesäaikaan säännöllinen aukioloaika.

Museotoiminnan tulee kuulua sitä harjoittavan yhdistyksen tai säätiön sääntömääräisiin tehtäviin. Museokokoelman säilymisen tulee olla sääntöjen perusteella turvattu yhdistyksen tai säätiön purkautuessa tai lopettaessa toimintansa.

Avustusta myönnetään museotoiminnan edistämiseen ja kokoelmien säilymistä turvaaviin toimenpiteisiin. Avustusta voi saada esimerkiksi museon kokonaissuunnitelmiin, luettelointiin, perusnäyttelyn uudistamiseen, palo- ja murtohälyttimien hankintaan ja pienimuotoisiin rakennusten korjauksiin. Avustusta voidaan myöntää myös paikallismuseotoiminnan kehittämiseen ja suunnitelmallisuuden edistämiseen.

Hei, tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhentuneita tietoturvattomia selaimia. Päivitäthän uuteen selaimeen, kiitokset!